FRESH CHERRIES

Anna Baumgart

10/12 - 22/01 2012

Kalmar konstmuseum har äran att för första gången kunna visa Anna Baumgarts Fresh Cherries i Sverige. Den polska konstnären Anna Baumgart fångar betraktarens uppmärksamhet genom ett känsligt ämnesval och ett innovativt berättande.

I videoverket Fresh Cherries utgår Baumgart från idén att vi måste behandla vårt kollektiva historiemedvetande och lyfta fram frågor som göms i historien. Videon handlar om påtvingad prostitution i nazisternas arbetsläger under andra världskriget, ett ämne som Baumgart vill lyfta fram för att häva tabun att prata om det sexuella våldet i krig. Genom att experimentera med Hellingers terapimetod försöker Baumgart låta de inblandade komma till tals, om än genom representanter.

Verket åtföljs av Appendix, en bakgrundshistoria som visar på konstnärens väg till utförandet av projektet.

Curator: Martin Schibli
Co-curator: Ola Carlsson