HÄR II – KONST FRÅN KALMARREGIONEN 2010

Mats Brate, Ingela Johansson / Nina Svensson, Conny Karlsson + Verk ur Konstmuseets samlingar

27/11 - 27/02 2011

Kalmar konstmuseums HÄR-utställningar har till syfte att ge en återkommande introduktion och inblick till vad sker inom konstområdet i Kalmarregionen. Den första HÄR-utställningen ägde rum 2008 då vi visade sex regionalt förankrade konstnärer. Med utställningen Här II – konst från Kalmarregionen 2010 har museet bjudit in tre curatorer (Kim Einarsson, Malin Nilsson och Anna Norberg) att välja var sin konstnär med koppling till regionen. I år har curatorerna dessutom fått i uppdrag att var och en skall göra en fördjupning ur Kalmar konstmuseums samling.

Kim Einarsson, själv uppvuxen i Kalmar, har bjudit in Ingela Johansson som är uppvuxen utanför Nybro och nu är IASPIS-stipendiat i London. Johansson visar ett samarbete med Nina Svensson som utgår från arbetarrörelsens konstsyn och folkbildning. De har valt att visa verk ur samlingen som har arbete och arbetsplatser som motiv, eller direkt associerar till arbetarrörelsens konsthistoria. Malin Nilsson har bjudit in Mats Brate, konstnär boende i Ölvingstorp, och ställer hans serieteckningar mot fem teckningar av Albert Engström ur museets samling. Brates teckningar är hämtade från hans pågående arbete med serieromanen Hundarnas stad som är ett samarbete med författaren Stefan Gurt. Albert Engströms satiriska teckningar ingår i den skämtteckningstraditionen som växte fram i amerikanska och europeiska dagstidningar under den senare delen av 1800-talet. Anna Norberg har bjudit in konstnären Conny Karlsson, uppväxt i Västervik, nu bosatt i Berlin. Karlsson har valt att arbeta utifrån museets samling av Lotte Lasersteins verk.  I The Lotte Series pt I– IV, bestående av fyra platsspecifika installationer presenteras omskrivningar av Lasersteins arbeten med utgångspunkt på hennes konstnärskap och frågor kring representation, identitet och alienation.

I samband med utställningen kommer ”juryns och publikens pris” att delas ut till någon/några av de deltagande konstnärerna. Båda prissummorna är på 5.000 kronor. Juryns pris delas ut av Plain Capital. Publikens pris delas ut av Kalmarposten. Under perioden 27 nov – 30 jan 2011 kan publiken rösta på vilken konstnär som man tycker borde föräras publikens pris. Offentliggörande och prisutdelningen kommer att ske på Kalmar konstmuseum i samband med Reality Club med föreläsningen av Mats Brate den 2 februari kl 18:30.

Curatorer: Kim Einarsson, Malin Nilsson och Anna Norberg