MELLAN DIG OCH MIG – SAMT VALDA DELAR AV KONSTMUSEETS & DESIGNARKIVETS SAMLINGAR

Snæbjörnsdóttir, Wilson

29/08 - 08/11 2009

Denna utställning av konstnärerna Snæbjörnsdóttir/Wilson tar sin utgångspunkt i avbildningar av och det inneboende värdet i saker och ställer frågor kring den mångfald av värdegrunder som vi bygger dessa avbildningar på. I sitt konstnärskap har Snæbjörnsdóttir/Wilson under en längre tid undersökt det speciella förhållande som råder mellan det mänskliga och det icke-mänskliga djuret – i verket nanoq; flat out and bluesome undersöker de isbjörnen, i Big Mouth den tasmanska tigern, i (a) fly, det urbaniserade husdjuret osv.

I utställningen mellan dig och mig undersöker konstnärerna de för samtiden typiska förhållanden som existerar mellan människor och sälar på Island, särskilt i de isländska kustområden där ömsesidig påverkan och samspel mellan arterna på olika sätt har pågått under många århundraden.

mellan dig och mig ”beblandar” sig med hela museibyggnaden – i entrén, i biblioteket, i den övre trapphallen och i den stora utställningshallen högst upp i huset. I denna del av byggnaden har Snæbjörnsdóttir/Wilson placerat sina verk i direkt dialog med konstverk som valts ut från Kalmar konstmuseums och Designarkivets egna samlingar. Verk som inkluderar teckningar, grafik, målningar och textilier och som alla på det ena eller andra sättet skildrar djur.

De flesta avbildningar är gjorda för att fylla en egen agenda av mänskliga behov. När det gäller djur handlar det om att underhålla, att upplysa, att förse oss med mat, att få oss att minnas, att stå som en symbol för alla andra arter eller att symbolisera olika slags mänskligt beteende. I den här avbildande processen blir djuret i sig själv osynliggjort, undanskymt, och ersatt av sin avatar eller avbild, en konstruerad bild som alltid är en förenkling och som därför, som alla förenklingar, också representerar någonting som gått förlorat.

I sina verk utmanar Snæbjörnsdóttir/Wilson detta invanda, människocentrerade sätt att tänka som i vardagen sanktionerar en sådan förlust och utgår från den alternativa idén om ett jämlikt möte mellan arterna.