OCEAN – SJÖMANNEN, ÄNKAN OCH HAVET

Daniel Hoflund

13/02 - 09/05 2010

Havet spelar huvudrollen i den tvådelade utställningen Ocean. Att längta ut till havs, till något okänt och oförutsägbart. Att vänta på, sakna, glädjas eller oroa sig för den som är ute till havs. I en dialog mellan det gamla och det nya, mellan hemma och borta, möts verk ur Kalmar konstmuseums samling med en installation av Daniel Hoflund.

I likhet med flera tidigare arbeten återanvänder Daniel Hoflund redan existerande bilder och historier som referensram, och vidareutvecklar dem sedan med nya berättelser och idéer. Inför denna utställning har arbetet tagit sin utgångspunkt från Gustaf Cederströms målning Sjömansänka från 1885. Med en essäistisk iscensättning av olika konstnärliga och museala traditioner skapas ett upplösande av gränsen mellan det personliga och gemensamma, verklighet och representation, det dokumentära och konstruerade.

Torun Ekstrands urval från konstsamlingen är i relation till Hoflunds bilder och ämnesval, och speglar havet, skärgården och sjömanslivet ur flera perspektiv och förhållningssätt – symboliskt, dokumentärt, fenomenologiskt och formalistiskt. Valet omfattar såväl några av de allra första inköpen till konstsamlingen, som det allra senaste förvärvet.

Nils Kreuger, Josephine Nisbeth, Carl Cunningham-Cole, Carl Wilhelmsson, Gunnar Torhamn, Per Ekström, Astrid Hoflund, Olle Nyman, Evert Lundquist, Eric Hallström, L G Lundberg Ivan Hoflund, Gösta Werner, Rune Jansson, Lisa Andrén, Sven Erixson, Hilding Bossler, Åsa Andersson, Lennart Gram, Arthur Percy och Christine Sundberg är några av konstnärerna som representeras i utställningen.

Torun Ekstrand, Curator
Daniel Hoflund, Konstnär