POLYGRAPH / INDEX OF LIGHTS IN THE SKY

Carl Hammoud, Johannes Heldén

12/03 - 08/05 2011

Utställningen består, som titeln antyder, av två olika utställningar. Carl Hammoud har gjort en sammanhållen installation som tar sin utgångspunkt i vad som ryms i lögndetektorn – polygrafen. I en serie mycket omsorgsfullt utförda målningar, teckningar och objekt reflekterar Hammoud över bildens villkor som illusion. Precis som Carl Hammoud använder Johannes Heldén sig av en mängd referenser till konsthistorien och populärkulturen. I Heldéns fall är de ofta kopplade till en föreställning om framtiden eller världar bortom den på jordklotet. Hans verk är ett urval från de senaste sex årens produktion och omfattar animationer, ljud, interaktiva verk och teckningar . De kan ses som poetiska snap-shots och förlopp i både den naturliga och imaginära världen.

Det är för första gången dessa vänner och kolleger nu ställer ut tillsammans. Kalmar konstmuseum vill genom att sammanföra dem utvinna nya konstnärliga aspekter ur dessa bägge mycket uppmärksammade konstnärskap. Polygraph har under år 2010 visats på Göteborgs konstmuseum och på Malmö museum. Till denna utställning har en illustrerad katalog om Carl Hammouds arbete producerats med en nyskriven essä av Alejandro Leiva Wenger. Till utställningen kommer även Johannes Heldéns produktion som poet att finnas tillgänglig i museibutiken.