SEEDBED

Johanna Gustafsson Fürst

11/06 - 29/08 2010

Kalmar konstmuseum är glada att kunna visa verket Seedbed av Johanna Gustafsson Fürst. Det är en fristående fortsättning på Seedbed 2010 som visades på konstmässan Market i Stockholm tidigare i år, där grundläggande villkor för vår existens är utgångspunkten. I Gustafsson Fürsts tappning handlar dessa villkor om ekonomi, makt och positionering. Dessa förhållanden manifesteras genom en kombinerad byggnad/möbel/scen med en åskådarplats. Seedbed refererar till ett verk av Vito Acconci från 1972 med samma namn och precis som i hans verk förskjuts betydelsen av väggar och golv genom att just använda dessa element i ett rum där väggar och golv tas för givet.