SMÅLÄNDSKA LANDSKAP – TORSÅS KOMMUNHUS OCH BIBLIOTEK

Virserums Konsthall, Konstkonsulent Anneli Berglund, Kalmar Konstmuseum

01/12 - 03/01 2012

En vandringsutställning med ett 30-tal konstnärer från Småland som kommer att visas i sydöstra Sverige.
Verken är inlånade från Kalmar konstmuseum, Kalmar kommun och landstingen i Jönköping, Kalmar och Kronoberg.
Utställningen är producerad av Virserums konsthall och Anneli Berglund, konstkonsulenten i Kalmar län i samarbete med Kalmar konstmuseum.