SONGSTRESS

Althea Thauberger

08/12 - 10/02 2013

Producerad för mer än 10 år sedan etablerar sig Songstress i kategorin av verk som lyckats fånga den tid som komma skall.

Med en förmåga att försätta åskådarna i en situation av ambivalent kritik och ärligt mottagande har Thauberger skapat sig ett namn på den internationella konstscenen. Projekten är stora, involverande och dokumenterande av det händelseförlopp som tar plats då konstnären tillför element av regi till en redan existerande grupp människor, definierade av ett yrke, en social situation eller som i fallet Songstress, en dröm och en aktivitet.

”Kvinnlig filmare söker unga kvinnliga singer/songwriters för ett konstprojekt, ingen erfarenhet krävs”. Förfrågan annonserades ut i lokaltidningar runt om i den kanadensiska staden Victoria, känd för sin naturromantiska omgivning. Åtta unga sångerskor valdes ut för att spela in sina egenkomkomponerade låtar och tonade snart fram framför ruggade berg, sjöar och skogar för att bli filmade och så småningom återgivna i ett konstsammanhang, men som vad? Sig själva, som singer/songwriters, som konstverk?

Verket involverar flera frågor kring representation som idag ses som en naturlig del av underhållningsindustrin. Bilden av en ensam person sjungandes framför kameran har förändrats i sin laddning, och med det betraktarens ro i att finna balansen mellan Cowell och Wagner.

– Emmeli Person, curator