Sydosten 2019

design, konsthantverk och en ny ambition att generera samarbeten och bygga nätverk

26/10 - 19/01 2020

Nära 200 personer sökte till årets utställning som precis som tidigare år varit öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland

Total 70 verk har nu valts ut av juryn för att ställas ut på Kalmar konstmuseum och många av dem kommer att vara till försäljning under utställningsperioden.

De 54 uttagna konstnärerna är:

Småland:
Maria Ahlberg, AnnKristin Andersson, Maria Bang Espersen, Anna Berglund, BrittGunnel Bergström, Rayna Cunningham, Anabelí Díaz Gonzalez, Sigridur Eggertsdottir, Michelle Fundin, Tina Hultsborn, Lena Håkanson, Bodil Hörlen, Ylva Jacobsson, Ann-Sofi Karlsson, Leif Kindgren, Johan Lindberg, Karin Lindblom, Carl Lindström, Agneta Mattisson Bojing, Frida Peterson, Maria Pohl, Sarah Riedel, Tomas Rydh, Ann Rydh, Britt-Marie Sjöberg, Ewa Stenlund, Sofia Söderberg, Kähti Vestergren, Mia Ångman

Blekinge:
Lene Andreasen, Philip Brosgård, Kristina Fredriksson, Niclas Hallberg, Harry Loontjens, Sara Solsjäl Helgefalk, Jenny Svensson

Öland:
Lars Apelmo, David Christensson, Ana Gaines, Caroline Harrius, Louise Hävre, Elin Hökby, Kristina Jeppsson, Julia Juväng, Johanna Krämer, Mats Landström, Karin Lengstrand, Kenneth Lidström, Moa Lönn, Maria Malmström, Sofie Morild Christensen, Gustav Nilsson, Karlheinz Sauer, Anton Strömberg

Den externa juryn som valt ut årets deltagare har bestått av konsthantverkare och författare Zandra Ahl, textildesigner och konstnär Emma Dahlqvist, samt keramiker och konstnär August Sörenson. 

Deras kommentar om juryarbetet lyder:
“Bland årets bidrag återfinns en för form-, slöjd- och designvärlden välbekant, närmast magisk vardaglighet. Ur vardagen tar tingen och föremål sin form genom göranden, materialitet, skaparlust och humor. Men där framträder även teman om liv och död och berättelser om det sköra och starka i att vara människa.

Urvalet som juryn har gjort i år har skett både utifrån de enskilda verken och till den helhet de skapar. I många fall har juryn varit tvungen att diskutera verken och deras kontext för att komma till en samsyn. Juryarbete har varit svårt men framför allt roligt, spännande och engagerande.”

 

Det har gått två år sedan vi fick återse Sydosten på Kalmar konstmuseum. Från museets sida är höstsalongen en möjlighet att både själva få se och kunna visa upp konsten i regionen – i år specifikt konsthantverksfältet. Men utöver att få visa upp den mångfald av skapandekraft som omger oss, vill vi också att utställningen ska öppna dörrar och vara en möjlighet för oss att mötas, utbyta tankar och idéer och bygga relationer.

Vi ser alltså utställningen som ett långsiktigt byggande av ett engagemang och gemensamt fält som tar sin början i utställningen Sydosten, men som sträcker sig utanför museets väggar och utställningstiden. Även besökarna hoppas vi ska vilja ta del av detta engagemang genom att tydligare synliggöra deltagarna, deras koppling till regionen och var de verkar.

Bild på Markus EmilssonTill vår hjälp i att skapa ett mer dynamiskt och samarbetande Sydosten har vi bjudit in Markus Emilsson som co-curator för årets utställning. Markus, som själv tidigare deltagit i Sydosten, är glaskonsthantverkare och craftist och ser ofta sitt arbete som ett medium för honom själv och betraktaren att mötas genom – en startpunkt för ett nytt samtal.

Om Sydosten säger Markus själv:

– Sydosten är till viss del en publik utställning men jag vill att det ska bli en mötesplats för inspiration, nya bekantskaper och kunskapsutbyte. En händelse som möjliggör för olika utövare att få bekanta sig med varandra och berätta om sina arbeten. Jag tänker på Sydosten som en karta av göranden och potentiella relationer och samarbeten.

 

Sydosten 2019 vill konstmuseet lyfta fram och stärka nätverket av crafters och hantverkare i regionen, möjliggöra för praktiker och utövare att lära känna varandra och väcka tankar om samarbeten. Runt utställningen kommer vi därför att arbeta med ett program för att motivera och inspirera till ett fortsatt och fördjupat arbete inom design och konsthantverk. Självklart vill vi att så många utställare som möjligt tar del av detta och ser det som en chans att möta såväl varandra som publiken och oss på museet.

Markus förtydligar:

– Det finns många möjligheter när olikheter möts. Sydosten ska bjuda på variation både när det kommer till materialrepresentation, konstnärlig praktik och uttryck. Det ska vara ett möte mellan amatörer och professionella och jag hoppas på en utställning som bjuder på överraskande brokighet och en mångfald av uttryck och experimentlust. Här kan motorsågskonst möta pärlbroderier, rotslöjd samsas med metallskulpturer och vassarbeten speglas i glasskulpturer. Jag vill att Sydosten ska präglas av möten – både mellan människor och olika konsthantverk.

 

Vi ser fram emot många nya och roliga möten med verksamma aktörer och publik under årets utställning. Vår förhoppning är att Sydosten 2019 ska komma att utgöra en grund att bygga vidare på inför kommande år, både för oss och för våra deltagare.

– Kalmar konstmuseum