SYDOSTEN – KONST 2009

G, H och K län

21/11 - 31/01 2010

SYDOSTEN konst visas för första gången i det nya Kalmar konstmuseum. Sydosten design går av stapeln i Pukeberg med öppning två veckor senare. Till Sydosten konst har runt 300 konstnärer från Kalmar, Kronobergs och Blekinge län ansökt. Ursprung i och tillhörighet till denna geografi har medvetet tolkats på ett generöst sätt. Av dessa har 49 valts ut med 122 verk av en jury som denna gång bestått av konstnärerna Eva Hagman och Peter Wahlbeck. Nytt för i år är att det i konstmuseets bibliotek också visas dokumentationer av verk av de konstnärer som inte kom med på utställningen dvs de av konstnärerna som accepterat denna form av ”de refuserades salong”. Det innebär att runt 100 konstnärer ytterligare finns representerade i huset.

Måleriet dominerar när det gäller uttryckssätt men här ges också prov på en rad andra uttrycksformer. Teckning, olika grafiska tekniker, textil och bildväv, betongskulptur, objekt av kläder och fiskskinn, fotografier och animationer bland annat.

Att välja bland så många olika konstnärliga uttryck är förstås en svår och mycket delikat uppgift. Sydostens idé ligger i linje med Joseph Beuys tanke om att ”varje människa är en konstnär”. Det är den konstnär som skickar in sitt material till Sydosten som bestämmer. Till detta krävs mod, både att låta sig bedömas av en jury och eventuellt av publiken. För en professionell konstnär är detta kanske ingen stor sak, det ingår i jobbet.  För den som är minsta osäker på sin roll som konstnär kan det däremot vara ett avgörande steg. Därför måste både bredd och djup ges utrymme i denna typ av salonger.

Juryn har inte gjort sig någon illusion om att kunna plocka fram den ”bästa konsten” utan hävdar bestämt att denna Sydost är Eva Hagmans och Peter Wahlbecks version. Ett urval av många möjliga urval. Dessutom låg i deras uppdrag att redan i juryarbetet fundera över hur helheten skulle formas vilket ibland leder till att urvalet begränsas av hänsyn till just helheten. Eva Hagman har också haft huvudansvaret för själva hängningen, en svår uppgift, inte minst med tanke på mängden konstverk, som hon löst på ett väldigt bra sätt. Oavsett hur kvalificerad en jury är kommer den alltid till en punkt i juryarbetet då den tvingas inse att det också handlar om en personlig uppfattning. Vad är det jag gillar att se, beröras och utmanas av? Denna jury var klok nog att enas om en gemensam grund, en mer eller mindre uttalad överenskommelse som slagit igenom i urvalet. Finns det något som förenar alla de uttryck som finns representerade är det lusten att berätta. Om det så rör sig om att berätta om en gäddas intrång i själslivet.

Min förhoppning är att Sydosten konst genom sitt omfång och vitalitet kan fungera som konstupplevelse för den enskilde besökaren såväl som inspiration för sydostregionens konstliv i stort. Dessa faktorer är egentligen det enda som avgör huruvida Sydosten har en framtid som utställningsform.

Bengt Olof Johansson
Museichef, Kalmar konstmuseum