The Algerian Novel

Katia Kameli

13/05 - 13/09 2020

I utställningen The Algerian Novel visar vi den fransk-algeriska konstnären Katia Kamelis tredelade filmprojekt Le Roman Algérien (Chapitre un, deux, trois).

Relationen mellan Algeriet och Frankrike är ett återkommande tema i Katia Kamelis konst. Hon utforskar hur den har påverkat människor, länder, samhällen och det offentliga samtalet. Hon beskriver även svårigheterna att som människa bära på dubbla identiteter, där kulturell identitet och geografisk tillhörighet är komplext och ibland ifrågasatt.

I det första kapitlet från 2016 introduceras vi till en kiosk i centrala Alger i Algeriet, där Farouk Azzoug och hans son säljer historiska vykort, frimärken, fotografier och äldre mynt. Kiosken är en central del i The Algerian Novels narrativ, ett filmprojekt som kom att bli en trilogi. Det var inte från början meningen att så skulle bli fallet, men materialet växte, frågorna blev fler, oförutsedda händelser skedde och Katia Kamelis nyfikenhet förde arbetet vidare.

I The Algerian Novel är dramaturgin inte linjär och metaperspektiven blir flera när del läggs till del. Efter att betraktaren får höra olika röster och se hur kiosken fungerar, fördjupas spåren i de följande delarna från 2017 och 2019. Här spelar den fransk-algeriska filosofen och konsthistorikern Marie-José Mondzain en huvudroll då hon tolkar Kamelis första film. Hon diskuterar spåren av ett kollektivt minne och vad bilder berättar. Vi får till exempel även möta den algeriska författaren, advokaten och feministen Wassyla Tamzali som i sin tur analyserar ett urval av de fotografier som Kameli har köpt från kiosken.

Inför kapitel tre återvände Katia Kameli 2019 till Algeriet tillsammans med Marie-José Mondzain för att visa henne kiosken. Hon följer även Mondzain i det personliga sökandet efter målningar av Mondzains far, som ska finnas på ett algeriskt museum. De kommer i kontakt med fotojournalisten Louiza Ammi, vars arbete och fotoarkiv intresserar Kameli. Hon har även en idé kring hur hon vill väva in författaren Assia Djebars feministiska film La Nouba des femmes du mont Chenoua från 1978. Allt detta sker, men idé, manus och filmande tar en ny vändning när de plötsligt visar befinna sig mitt i de demonstrationer mot den auktoritära presidenten Abdelaziz Bouteflika som ska tvinga honom att avgå. Historia och samtid vävs samman.

The Algerian Novel kräver betraktarens koncentration och bildar i sina tre kapitel en komplex, och skarp berättelse om blicken på arkiv, bilders betydelse för minnet, historieberättande, feminism och framförallt motstånd.