THE RETURN OF THE LOSERS

Kjersti Andvig (NO), Páll Haukur Björnsson (ISL), Conny Blom (SE), Tamar Guimaraes (DK), Hanna Ojamo (SF) M.fl.

07/05 - 04/09 2011

The Return of the Losers utgår från nationalekonomiska beräkningar som visar att de ungdomar som vuxit upp i Norden under 90- och 00-talet generellt sett kommer få det sämre än sina föräldrars generation. En sådan förändring kommer troligen att tvinga fram en omformulering av den nordiska välfärdsstaten. Många menar att det är en förändringsprocess som redan påbörjats, när Sverige nu tappat sin tätplats i välfärdsligan. I omvärldens ögon har den nordiska modellen redan förlorat förtroendet som en hållbar och framgångsrik förebild för välfärd i den globala världen. Kampen för överlevnad kommer att bli hård för många nordiska regioner, städer och enskilda människor. Frågeställningen är i allra högsta grad aktuell, inte minst för Kalmar Län som har en minskande och åldrande befolkning.

De deltagande konstnärerna tillhör själva den förlorade generationen, men gemensamt är att de själva inte ser sig som offer. Tvärtom, de skapar istället sina egna förutsättningar att överleva i en global värld. På så sätt bidrar konstnärerna i handling till att omformulera den nordiska välfärdsstaten. Konstnärerna fångar i sina verk upp en yngre generations attityd i förhållande till den nordiska välfärdsstatens förändring i globaliseringens spår – liksom till dess framtid.

Utställningen är även tänkt att reflektera över konstens och konstnärens position i en tid av samhällsförändring och -utveckling. Vad är möjligt? Flera av de deltagande konstnärerna har uppfattats som provocerande av sin omgivning. Kanske är det för att de finner sina egna vägar, och inte resignerar? Kanske är det just att konstnärerna på något sätt berört och ifrågasatt fundamentet för välfärdssamhällets grundvalar som legat till grund för de många konstdebatter som förts fram under senare år i Sverige?

Curator: Martin Schibli