URBAN SCENE XII: PETROL STATION

Ninia Sverdrup

22/01 - 06/03 2011

Kalmar konstmuseum är stolta över att kunna premiärvisa Ninia Sverdrups senaste verk i hennes pågående serie Urban Scene vilket hon arbetar med under flera år. Hennes senaste verk, Urban Scene XII: petrol station utspelas på en bensinstation. Scenerna är filmade med en fixerad kamera. Kameran ringar in en vardaglig händelse i stadsrummet, på en plats som redan har karaktären av en filmscen. Ingenting är regisserat. Bilden är försiktigt bearbetad, men allt ljud är efterkonstruerat.

Ninia Sverdrups konstnärskap har under lång tid rört sig kring begreppet ”tid”.
Sverdrup har arbetat med en rad frågeställningar kring tiden, dess förhållande till andra begrepp som exempelvis rationalitet. Ibland utgår konstnären från hur ”tid” fungerar och dess betydelse i vardagslivet, till exempel med uttryck som ”hinna med”.  Ett tidigt arbete av Sverdrup var Min att göra-lista, då hon spenderade en hel dag på ett postkontor, från klockan tio på förmiddagen till sex på kvällen, för att köpa endast tre frimärken. Sverdrup hänvisar många gånger till det japanska konceptet Ma vilket syftar på en värdefull tomhet i ett icke-rationellt sätt att uppfatta tid och rum. Tiden är där en del av rumsupplevelsen, ett sätt där upplevelsen av “tiden” (eg. hela situationen) betonas, snarare än  sekunder, minuter och timmar.

I den videobaserade serien Urban Scene (i vilken petrol station ingår) har Sverdrup letat upp ”naturliga scener” i stadsrummet. P.g.a. platsens struktur har hon någorlunda kontroll över rörelseschemat i bilden. Konstnären spenderar mycket tid vid scenen, och koncentrerar sig på tillsynes intetsägande detaljer i rörelserna. De helt vardagliga bilderna bearbetar hon därefter mycket försiktigt. Redigeringen sker framför allt i ljudet till scenerna. Ljudet är alltid helt efterkonstruerat i dessa verk.

Utställningschef: Martin Schibli