indexlogga

Logga, INDEX - The Swedish Contemporary Art Foundation

INDEX – The Swedish Contemporary Art Foundation

artline

Logga, Art Line

San Donato Groups deltagande sker inom ramen för EU-projektet Artline
Art Line, delfinansierat av Europeiska Unionen (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden)
www.artline-southbaltic.eu

eu_south_baltic

San Donato Groups deltagande sker inom ramen för EU-projektet Artline Art Line, delfinansierat av Europeiska Unionen

San Donato Groups deltagande sker inom ramen för EU-projektet Artline
Art Line, delfinansierat av Europeiska Unionen (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden)
www.artline-southbaltic.eu

R Kulturinstitutet

Heldagskonferensen den 19 september stöds av Svenska Institutet och Rumänska Kulturinstitutet

Heldagskonferensen den 19 september stöds av Svenska Institutet och Rumänska Kulturinstitutet

artline

Logga, Art Line

Gustav Hellbergs deltagande sker inom ramen för EU-projektet Artline Art Line, delfinansierat av Europeiska Unionen (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden). www.artline-southbaltic.eu

OCA

Logga, OCA

Utställningen sker med generöst stöd från OCA, Norge och Statens Kunstråd, Danmark.

Statens Kunst

Logga, Statens Kunst

Utställningen sker med generöst stöd från OCA, Norge och Statens Kunstråd, Danmark.

OCA

Logga, OCA

Utställningen sker med generöst stöd från OCA, Norge och Statens Kunstråd, Danmark.

Statens Kunst

Logga, Statens Kunst

Utställningen sker med generöst stöd från OCA, Norge och Statens Kunstråd, Danmark.

OCA

Logga, OCA

Utställningen sker med generöst stöd från OCA, Norge och Statens Kunstråd, Danmark.