Invigning

Museichef Joanna Sandell och Jan-Erik Larsson, föreningen Ölandshästen

Museichef Joanna Sandell och Jan-Erik Larsson, föreningen Ölandshästen