27/5, Målerås Glasbruk. Den perfekta produkten

Whiteboard_cut

Hur ser den perfekta produkten för Glasriket ut och hur fungerar den? Vad består den av, hur görs den, kan den göras och finns den? Är den ens av glas? Genom att försöka göra denna produkt synliggörs det komplexa system det kommersiella objektet befinner sig i. I en serie möten som dokumenteras görs en undersökning av produkten och de system  som skapar den och skapas av den och i förlängningen av konceptet Glasriket.

Whiteboard_Maleras_cut

Arbetet görs av Johanna Gustafsson Fürst i samarbete med konstnären och formgivaren Ludvig Löfgren och  referensgrupper bestående av boende och verkande i Glasriket, varumärkesexperter, tjänstemän inom kommunen och politiker.

Workshop_Maleras_small

Bilder från workshop 1, 27/5 på Målerås glasbruk. I bild från vänster filmare Sven Blume, Johan Belin som arbetar med reklam och marknadsföring, Samantha Persson, Studerande i Nybro, Micke Johansson, Glasmästare som driver hyttan Studio Micke Johansson samt Peter Lilja, politiker i Nybro kommun. Övriga deltagare var Ludvig Löfgren, formgivare och konstnär, Martin Lindholm studerande i Nybro och Barbro Hedenmalm från kulturförvaltningen i Nybro

Whiteboard_cut2