Fler konsthistoriska föreläsningsserier

Välkommen till våra populära föreläsningsserier. Vid 5 tillfällen under ojämna veckor föreläser Fred Johanson om konst och arkitektur, från både historien och samtiden. Föreläsningsserierna börjar andra veckan i september, 7–8/9,

  • 6. måndag kl 17.00
  • 7. tisdag kl 14.00
  • 8. tisdag kl 17.00
  • 9. tisdag kl 18.50

För anmälan och eventuella restplatser