Filmvisning av Whateverest

Kristoffer Borgli, Whateverest, video

Filmvisning i biblioteket av Whateverest, filmen som är en del av No Bad Days.

Den unge mannen i Kristoffer Borglis film Whateverest är mellan tvättarna av solariesängarna lika samhällsförgäten och avskild som Rousseau var när han dagarna i ända låg på botten av sin roddbåt och guppade på Bielsjön. Det är uppenbart att det bara är mellan arbetspassen som hans verkliga liv finns, och att det inte har så mycket med hans övriga liv att göra. Görandet är allt, resultatet intet.

Läs mer om No Bad Days