Verkförteckning

Drömmen om Samlingen

Nils Agdler  och Timo Menke
Gifted Men
2015

En speciellt utformad dokumentation där själva filmen ligger lagrad på ett USB-minne, del av installationen Donor Portraits som visades på Kalmar konstmuseum våren 2015. Anonym donation 2015.

Gifted Men är en tre-kanalig film som utgör slutresultatet av en mångårigt reseacharbete kring den kommersiella spermadonationen i Danmark utifrån donatorns perspektiv. I utställningen visades filmen tillsammans med verk ur konstföreningens samling där donatorerna var kända eller avporträtterade.
Agdler har under en längre period arbetat utifrån frågeställningar rörande män och maskuliniteter, både enskilt och i samarbete med andra konstnärer. Att utforska och tänja på fotografiets/filmens gränser, både tekniskt och perceptuellt, samt relationen mellan verklighet och representation är återkommande i hans konstnärskap. Menke är född i Tyskland, bor och arbetar i Sverige sedan 1988. Han examinerades från Konstfack 1999. Mellan 2004 och 2014 undervisade han som lektor vid Konstfack. I hans arbete är film ofta både metod, motiv och verktyg som används för att observera och formulera visuellt kritiska förhållningssätt.


Karl Andersson 1899-1977
Småländskt landskap
1944 olja på duk

Andersson föddes i Nye socken söder om Vetlanda i Jönköpings län. Han utbildade sig på Valand under Tor Bjurström . Den småländska stämningen går inte att ta miste på i hans verk. Konstnären var även en utsökt porträttmålare.


Olle Bonnier 1925-
Kosmisk kurva
seriegrafi

Bonnier var en viktig del av konkretismen hos 1947-års män. Mig veterligt arbetar han ständigt med rörelse och kosmisk kraft. Konstnären är inspirerad av Mexikanska legender. De sprakande färgerna eldar upp tempot.


Max Book 1953-
Epirand
2011 blandteknik

Book blev under 1980-talet mycket omskriven och en nydanande konstnär. Hans bilder uttrycker ett magiskt spel mellan fiktion och verklighet. Ett viktigt nytt genombrott kom via en utställning på Kalmar konstmuseum på 2010-talet. Samma mångtydighet både i titlar och utförande gav genklang från genombrottsåren. De stora måtten ger ytterligare monumentalitet åt verken.


Per Ekström  1844-1935
Gaustafjell (Bergslandskap)
1872 olja på pannå

En mycket tidig målning, då konstnären fick ett resestipendium av kung 
Karl XV till Norge. Redan här ett lysande exempel på hans specialitet med ljusdagrar.

Franskt landskap i gråväder
olja på duk

Den legendariske solmålaren var flera år i Frankrike och inspirerades av frilufts-måleriet hos t.ex. Camille Corot. Här ser vi ett värdigt exempel på detta.

Silverbäcken Partille
1907 olja på duk

På ålderns höst blev konstnären oftast mera sparsmakad i motiv och teknik. Solen syns här endast som reflexer i vattnet.


Alba S Enström 1960-
Line
2012-13 olja på duk

Konstnären har vid ett par tillfällen ställt ut på museet. Senaste gången gjordes övervåningen till en ateljé där han fick måla inför publik. Just denna bild målades här på plats. Alba är inspirerad av populärkultur t.ex. serieteckningar och popmusik. Han arbetar ofta med kvinnliga motiv som ibland i pratbubbelform kommenterar sin situation.


Sven x:et Erixson 1899-1970
1945 Litografi

Den bereste målarmästaren åkte gärna till Norge. Hans sympati för det ockuperade landet gav detta uttryck. Den mörka kvinnan står som en symbol för den året innan bortgångne världsberömde Edvard Munch. Barnet plockar obekymrat blommor trots att taggtråden tränger sig på.


Einar Forseth 1892-1988
Gustav Vasa vid Stensö
1932 gouache

När det mycket påkostade Kalmar Högre Allmänna Läroverk skulle byggas anlitades förutom den berömde arkitekten Ragnar Östberg även starka konstnärsnamn som Prins Eugen och Torsten Palm. Allt detta kunde invigas 1933. För aulans takmålningar anlitades den mångsidige konstnären Forseth. I den då rådande historiskt pedagogiska andan skildrades Kalmars historia. Här ser vi ögonblicket 31 maj 1520 då Gustav Wasa efter fångenskap utomlands åter landstiger i Sverige nämligen på Stensö Udde. Den Lübeckska koggen har just ilandsatt Gustav och en ödesgudinna räcker honom ett svärd att förvalta för kommande befrielsekrig. På Kalmar slott har man hissat danska flaggan, en symbol för Gustavs fiender. Vänner välkomnar honom med den svenska fanan till denna historiska händelse. Skissen som här visas kom sedan att omformas något men den romantiska innebörden är intakt.


Peter Freudenthal 1938-
Geometrisk komposition
1968 olja på duk

De överlappade ytorna är typiska för denne konstruktive modernist. Inspiration från plangeometrisk kontemplation leder tan-karna till bl.a. Piet Mondrian.


Peter Frie 1947-
Sky
2004 olja på duk

Den Lysekilsfödde konstnären har via boende i Båstad kommit till Berlin. Förenklingen i hans motiv har gjort honom till en alltmera kontemplativ poet i måleriet.


Albert Theodor Gellerstedt 1836-1914
S:a Britas Kapell
1871 akvarell

Gellerstedt var en mångsidig begåvning. Som arkitekt ritade han t. ex fyrar och skapade poesi men möjligen var han viktigare som akvarellist. Hans vyer från östra Öland speciellt Bredsättratrakten är i sin frihet långt före sin tid.

Havsvik Öland
akvarell

Kalmar Slott
1871 akvarell


Per Hilleström 1733-1816
Eldsvåda
1800 olja på duk

Hilleström var en utpräglad genremålare. Antingen mindre konversationsstycken eller skildringar av resor runt i landet t.ex. Falu Koppargruva. Som utbildad vävare blev han engagerad av slottet i Stockholm. Vår bild visar en dramatisk sida av konstnären. En storbrand skapar en mörk stämning där endast eldslågorna lyser upp natthimlen. I detta fall är han ett tidigt exempel på romantiken som slår igenom några årtionden senare.


Gudrun Holm 1913-2005
På Repplinge alvar
1954 olja på pannå

Den Berlinfödda konstnären fortsätter traditionen med Ölandsskildringar gärna med hästar efter nestorn Nils Kreuger. Holm intar en mera spontan hållning och i koloriten är hon inspirerad av intimisterna.


Oscar Hullgren 1869-1948
Föräldrahemmets gård, Pataholm
1890 olja på pannå

Denna lilla socialrealistiska målning är ett fint exempel på den så kallade Kalmarskolan jämför Fille Fromén och Lindholm-Houge. Man kan riktigt känna januarikylan och den gamla gårdsmiljön i Sveriges minsta köping. Märk bykkaret och den gamla vagnen liksom den narade dörren.

Från Pataholm mot Saltorudden
1892 olja på pannå

Hullgren banade väg för kommande generationer att söka sig till Bornholm och Christiansö. Han överförde denna stämning  till Småland och Kalmarsund. Hullgren förblir en av Sveriges främsta marinmålare.


Einar Jolin 1890-1976
Flickporträtt
1946 olja på duk

En gång Matisseelev och med De unga tillsammans med bl.a. Hjertén och Grünewald. Jolin kom att utveckla en elegant stil med sparsmakade detaljer vilket syns tydligt i detta rena porträtt.


Hans Jörgen Johansen 1961-
Belägringen
2006 fotografi

Konstnären har under senare år utmärkt sig med sina säregna foton av odlat 
mögel. En skicklighet i gestaltandet utmärker hans nästan surrealistiska bilder.


Erling Johansson 1931-
Ekar på ett krön
1971 torrnål

Här ser vi ett fint exempel på Tjustkonstnärens skicklighet i torrnålsgrafik. 
Suddigheten är påtaglig och stämningsbringande.


Peter Johansson 1964-
Självporträtt i rött

2012, efter Självporträtt i rött, av Anders Zorn 1915. Inlån från konstnären.
Verket var en del av utställningen Johansson vs Zorn som han gjorde 2012 på Zornmuseet i Mora. Genom den enkla gesten att iscensätta sig själv som Zorn blixtbelyser han den förändring i synen på konstnärsidealen som skett sedan Zorns dagar.


Åke Johansson 1948-
Cirkusbild I
kopparstick

Konstnären är en av landets ledande koppargrafiker. Bilderna präglas av en vemodig stämning med surrealistisk klang.

Cirkusbild V
kopparstick


Axel Kargel 1896-1971
Fält mot havet
1959 olja på duk

Här visas en ytterst raffinerad olja av minimalisten Kargel. Färgerna och kompositionen är medvetet estetiska.

Åkertegar vid havet
1961 olja på duk

Mer förenklad kan nog inte kalmarkonstnären Kargel bli. Ölandsmotivet gränsar till det icke föreställande.

Motljus vid havet
1951 olja på duk

I förhållande till de två andra visade verken på denna utställning är denna bild mjukare och mera nyanserad.


Rune Kindgren 1933-2010
Genom rutan

1988 olja på duk. Donation av hustrun Randi Kindgren 2015
Konstnären var en del av den spännande gruppen Kollegium Chrysaetos, men arbetade parallellt med expressionistiska studier av t.ex. enbuskar.


Astrid Kjellberg-Juel  1877-1965
Flickporträtt
1915 olja på duk

Den Oskarshamnfödda konstnären var vidare verksam både i Köpenhamn och Berlin. Hennes berömmelse grundar sig mycket i porträtt-genren. Detta flickporträtt är typiskt för hennes friska anslag.

Fru Poulsen
olja på duk


Josef Kowner 1895-1967
Flyktingar
1941 akvarell

Konstnären kom som flykting från Polen till Kalmar. Han var född i Kiew-nuvarande Ukraina och upplevde förföljelserna under Andra världskriget. Vi ser här Judestjärnan som tecken för utsatthet.


Nils Kreuger 1858-1930
Eremiten
1914 olja på pannå

Konstnären beskriver sig själv som en ensling. Textbandarollen är avslöjande. Stilen är jugendmässig och djuren är konstnärens egentliga vänner.

Bessie
1890 olja på pannå

Denna lilla målning visar dottern Bessie i sin barnstol med kudde under fötterna och koncentrerad i sitt studerande. Ett värdigt exempel på Kreugers socialrealistiska stil.

Regnbågen, Öland
1910 olja på duk

Kalmar störste konstnär var specialist på landskap. Det började med socialrealistiska vyer från Frankrike som gick över i neoimpressionistiska bilder och avrundas med nationalromantiska panoramor. Hans förkärlek till Öland är likaledes en viktig del av hans motivkrets.

Pojke rider vall
1902-1904 olja på duk

Här ser vi ett exempel på Kreugers pointillistiska stil. Den hade han lärt sig i Paris under inspiration av t.ex. Georges Seurat. Den nationalromantiska stämningen förstärks med känslan av ödslighet.


Ann-Mari Larsén 1920-2015
Korphuset
olja på duk

Larsén gjorde olika resor bl.a. till Korsika där denna målning utfördes. Här visar konstnären prov på sin skicklighet att balansera färger och former.


Carl Larsson 1853-1919
Blomstervännen
självporträtt 1909 akvarell

Larsson är för evigt förknippad med den nya ljusa tiden. Stor hjälp att skapa fick han av sin hustru Karin. Barn med stor frihet för att få leka låg i linje med Ellen Keys idéer om Barnets Århundrade. Att den fattige pojken från Gamla Stan i Stockholm blev världsberömd utgör en parallell till Zorns uppgång i berömmelse. Här ser vi ett medvetet självporträtt. Iklädd bondeklädsel med näbbskor i näver håller han en tulpan. Blomstervännen var en del av Sundbornidyllen och de djärvt målade möblerna kompletterar idealstämningen. Akvarellen var en tidig grundplåt till samlingen donerad av grosshandlare John Jeansson.


Christer Larsson 1942-
Kvarteret Skoflickaren
färglitografi

Konstnären inriktar sig på att skildra Kalmar med grafiska tekniker. Här ses ett kvarter på Kvarnholmen vid den så kallade Kattrumpan. Där bodde förr fattigt folk och kvarteret fick sitt namn från yrkesgruppen som inte fick tillverka hela skor utan bara laga gamla. Kontrasten mot överhetens Domkyrka är slående. Koloriten är väl avvägd – smulten med förenklingar enligt Kalmartraditionen.


Lotte Laserstein 1898 – 1993
Sommaridyll
1940 olja på masonit i 13 delar. Donation år 2015.

Sommaren 1940 vistades Lotte Laserstein på Stenvik utanför Mariefred. Stenvik ägdes då av familjen Sjögren. Karin Hallin (född Sjögren) arbetade vid denna tid på det ansedda Galerie Moderne i Stockholm. Troligen kom Laserstein i kontakt med Sjögren på Stenvik genom konstgalleriet. Som tack för vistelsen målade Laserstein denna väggmålning åt värdparet, anpassad till ett speciellt rum i villan. I målningen figurerar olika personer som ingick i konstnärinnans närhet sommaren 1940.

Lotte Laserstein föddes i Ostpreussen. Hon gick ut konstskolan Vereinigte Staatsschulen für freie und angewandte Kunst i Berlin 1927 och blev snabbt uppmärksammad för sitt porträttmåleri. Hon fick stora framgångar, men i och med nazisternas maktövertagande 1933 avbröts hennes lovande karriär. Laserstein fick som judinna allt svårare att utöva sitt yrke i Tyskland, men genom en utställning på Galerie Moderne i Stockholm 1937 öppnades en möjlighet för henne att lämna sitt hemland. Genom att ingå ett skenäktenskap kunde hon bli svensk medborgare och stanna i Sverige. Hon var först bosatt i Stockholm och senare i Kalmar. Hennes mor var kvar i Tyskland och dog 1943 i koncentrationslägret Ravensbrück efter att ha blivit nekad inresetillstånd till Sverige.

Laserstein fortsatte att måla även efter flykten till Sverige. Hon etablerade sig som porträttmålare och har utfört ett stort antal representativa och karaktäristiska porträtt för offentlig miljö och privata hem, bland andra av Torgny Segerstedt som också ingår i Kalmar konstförenings samling.

Sternverdunkelung var namnet på Judiska Museets utställning om henne och poeten och nobelpristagaren Nelly Sachs sommaren 2005, en påminnelse om två tysk-judiska kvinnor som båda tvingades i exil och kom till Sverige. Utställningar i London 1987 innebar början på en internationell återupptäckt av hennes konstnärskap. Två prestigefyllda Londongallerier ställde ut hennes verk under titeln: Lotte Laserstein: Paintings and Drawings from Germany and Sweden, 1920–1970. År 2003 fick hon en förnyad uppmärksamhet också i Tyskland genom en utställning på Museum Ephraim-Palais i Berlin. För den tyska utställningen och dess katalog svarade Anna-Carola Krausse som också skrivit sin doktorsavhandling om henne samt en presentation av hennes liv och verk. Meine einzige Wirklichkeit var temat för Berlinutställningen, ett citat från Lotte Laserstein som såg konsten som den verklighet hon levde i och för.


Edvin Lindholm-Houge 1889-1969
Interiör med kamin
olja på duk

En elegant Kalmarprofil som höll sig till stilla och måleriska bilder med utsökt kolorit. De smultna färgackorden var hans specialitet.


Nils Isak Löfgren 1797-1881
More Kastell
litografi

Förutom att Löfgren var präst i Högsby i Kalmar län hade han ett brinnande intresse för kulturhistoriska miljöer t.ex. kyrkor men även naturhistoriska sällsamheter. More Kastell är en magnifik sprickravin i norra Högsby kommun.


Vera Nilsson 1888-1979
Gillberga by, Öland
1946-47 olja på pannå

Den kraftfulla koloristen och expressionisten är kanske mest känd för sina porträtt men med inspiration från bl.a. El Grecos extatiska landskap målade Vera sitt Öland.


Jesper Norda 1972-
Tystnadens mittpunkt
2009, dokumentation av den installation som gjordes för Kalmar konstmuseum. Donation från konstnären 2015.

Tystnadens mittpunkt är en monolog i tre delar, varje del följs av ett ljud: tystnad, sinusvåg, vitt brus. En man talar om rummet, dess mått och vikt av luften i rummet. Han talar om lufttrycket i rummet, lufttrycket i kraniet, om besökaren i rummet – och den ömtåliga balansen mellan dessa utrymmen: det tillstånd vi kallar tystnad. Jesper Norda har en bakgrund som musiker men halvvägs igenom sin utbildning till kompositör bytte han spår till förmån för bildkonsten. År 2002 tog han med en MA på Konsthögskolan Valand i Göteborg. Sedan dess har han arbetat både med musik och bildkonst. I båda konstformer med samma konstnärliga konsistens. I hans bildkonstnärliga praktik utvidgar han en konceptuell grundtanke i enkla rumsliga delar bestående av föremål, text eller ljus, ibland kopplat till populärkultur och ibland kopplade till helt personliga erfarenheter.


William Nording 1884-1956
Alvaret, Vickleby
1942 olja på pannå

Han kom till Öland och mötte sin hustru på Bo Pensionat och där bildades då en konstnärskoloni. Den lugna känslan i hans intimistiska måleri utmärktes av lågmälda färgackord.


Gerhard Nordström 1925-
Bilsamhället
olja på pannå

Från en utställning på gamla Konstmuseet hämtas en del av ett större verk där konstnären framför kritik av miljöförstöringen. Här målas på ett idylliskt gåramålarvis utsläpp parallellt med de ovetande människorna.


Torsten Palm 1885-1934
Landskap Öland
olja på duk

Från att ha varit verksam vid bl.a. Smedsudden i Stockholm kom Palm till Öland via släktingar och slog sig ner i Kråketorp, Torslunda socken. Hans måleri är ett utsökt exempel på intimism.


Arthur Percy 1886-1976
Paul med meccano
1923 olja på duk

Ett tidstypiskt exempel på den då ledande stilen – nysakligheten. Bilden är tydlig och rik på detaljer där sonen är i byggtagen.

Stenbrottet Vickleby
1939 olja på duk

Den mångsidige Matisseeleven blev kanske mest känd för sin formgivning inom keramik och glas men var även en målare av rang som visas i detta verk.


Axel Petersson-Döderhultaren 1868-1925
Johan Pål
alträ

Den unike skulptören från Oskarshamn var specialist på att tolka den genuint småländska samtiden. Han utförde flera gruppskulpturer som bröllop, begravningar och mönstringar. Johan Pål var sannolikt ett så kallat original och uttrycket är kraftfullt expressivt. För övrigt lär skulpturen en gång i tiden ha tillhört en annan smålandsprofil nämligen författaren och konstnären Albert Engström.


Magnus Petersson 1971-
Bengt Sture
fotografi

En sidescan-sonar är ett marinteknologiskt instrument som läser av havsbotten med hjälp av diagonala ljudvågor vilka omtolkas i en dator till bild. En objektiv blick riktas ner mot någonting det mänskliga ögat ej kan se och registrerar en värld bortom den åtkomliga. Fartyget Bengt Sture var på väg från Danzig mot Trelleborg med last av kol då fartyget spårlöst försvann en höstdag 1942. Förgäves väntade anhöriga i land. Långt senare framkom uppgifter om att Bengt Sture sänkts av en Sovjetisk ubåt och att delar av besättningen tagits till fånga. Frigivna fångar har även vittnat om svenska sjömän som suttit mycket länge i GULAG lägren. Från sovjetiskt håll har man i samma anda som i Raul Wallenberg fallet kategoriskt mörkat och förnekat kännedom. Genom ubåtskaptenens skeppsdagbok vet vi vilka de tillfångatagna var då deras respektive befattningar antecknades. Den yngsta av dem var född så sent som 1919 och skulle alltså åtminstone teoretisk sett ännu kunna vara i livet? Idag, sjuttiotre år efter att Bengt Sture torpederades kvarstår alltjämt frågorna.


Carsten Regild 1941-1992
Gentlemen prefer monsters
1983 akryl pd

Ett tredelat verk med tre kvinnliga gestalter. Konstnären satte medvetet sina titlar för att förstärka budskapet i bilden. En sprallig blandning av kubism och lek med ytor skapar tre spännande skildringar av liv och rörelse. Regild var även verksam som reklamtecknare.


Gerda Roosval-Kallstenius 1864-1939
Solstudie på stranden
1914 olja på duk

En konstnärinna med stark kulturell bakgrund som målar med ljus och luft i känslan.


Marja Ruta 1942-
Farmor
1918 olja på duk

Ruta är född i Finland men bor sedan 1945 i Sverige. Konstnären gjorde 2012 en mycket stark tillbakablickande utställning på Kalmar konstmuseum med motiv från krigsåren. I kampen mellan ett Ryssland i sönderfall och den finska identiteten uppstod denna episod. Eftersom farfadern var radiospanare på finsk sida levde familjen under stort hot. När mannen gav sig iväg lämnade han ett gevär till sin hustru. Det var laddat med ett skott var för henne och barnen. Ruta hade enligt henne själv aldrig tidigare kunnat skildra detta trauma förrän i denna utställning. Denna blev en stark vittnesbörd över krigens vansinne.


Alex Sjögren 1899-1981
Ölandskust
1947 olja på pannå

Sjögren var en utsökt grafiker men även en habil målare. Som elev till William Nording gick resan ofta till Öland där de två ställde upp sina stafflier.


Sigrid Södergren 1920-2000
Vägskugga Hulterstad
1954 olja på duk

De två motivkretsarna som dominerar konstnärens verk är hans födelseland Kongo men kanske mest hans boende på Öland i Hulterstad. En strukturerad komposition med smultna färgtoner utmärker ofta hans bilder.


Carl Wahlbom 1810-1858
Slaget vid Stuhm
ca 1855 olja på duk

Wahlbom var Kalmars förste riktigt renommerade konstnär. Hans berömdhet bestod mest i skildrandet av hästars fysionomi. Något år före det berömda Slaget vid Lützen 1632 hade svenskarna framgång i denna batalj. Dramatiken är på topp där borgen är stucken i brand och även hästarna är med i striden genom att bita och sparka varandra.


Anders Zorn 1860-1920
J.C. Janzon-Spada
1890 olja på duk

Konstnären är välkänd för en större allmänhet. Man kan kalla honom en revanschist född som oäkta barn växte han till att få måla av två amerikanska presidenter. Han var en multitalang som etsare, havsmålare och porträttör. Här visas en impressionistisk bild av journalisten Spada, känd kulturskribent i Paris. Denna har samma kvalitet som vissa av hans mycket avslöjande självporträtt och faktum är att en stor likhet finns med konstnären.