Årsmöte 2022

Norra Långgatan i Kalmar på 1800-talet
Välkomna till Kalmar konstförenings årsmöte

Onsdag den 27 april kl 19.00 är det dags för Kalmar konstförenings årsmöte och i år kommer vi att få ses i verkliga livet. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum.

Vi har haft ett verksamhetsår som mycket präglats av pandemin och de utmaningar som museet därigenom har stått inför. Trots det kan vi glädjas åt att vi har haft ett framgångsrikt år och bra besöksantal.

Från styrelsen hoppas vi att många medlemmar deltar i årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening.

Konstituerande styrelsesammanträde med den nya styrelsen hålls samma kväll direkt efter årsmötets avslutande.

Kallelse och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga här nedanför.

dagordning
verksamhetsberättelse och årsbokslut
stadgar
valberedningens förslag

 

Bild: A T Gellerstedt, Norra Långgatan Kalmar, 1875