Årsmötet 2020 uppskjutet

Med anledning av den pågående covid-19/coronasmittan har styrelsen för Kalmar konstförening beslutat att skjuta upp årsmötet tills vidare.

Mötet kommer att hållas så snart det kan genomföras på ett säkert och demokratiskt sätt och aviseras minst tre veckor i förväg på Kalmar konstmuseums hemsida.