Boken om Kon

Bok i gräs

Kalmar konstmuseum släpper boken Kon: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden som del i det treåriga projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass.

Sedan 2017 har Kalmar konstmuseum drivit projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass. Inom projektets ramar har lokala, nationella och internationella aktörer med hjälp av konstnärliga processer och lokal kunskap arbetat aktivt med kulturarvet i regionen – både ur ett historiskt perspektiv och ur det samtida, som i sin tur kommer att bilda framtidens kulturarv.

Kulturarvet, dess definition och dess utformning, har aldrig varit statiskt men trots detta ofta använts som tillhygge i diskussioner runt tillhörande och utanförskap. Identitet och ursprung handlar inte bara om nationalitet. Lika ofta ställs stad mot landsbygd, centrum mot periferi. Men landsbygden, som del av kulturarvet, har lika svårt att leva upp till en statisk marknadsföringsbild om det idylliska lantlivet som den urbana tillvaron har att alltid andas glamour och stadspuls.

Projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass har tagit olika former sedan det började, bland annat residensvistelser och utställningar. Med avstamp i utställningen Du har två kor, som visades på Kalmar konstmuseum vintern 2017-2018, tar sig konstmuseet nu an dessa frågor i bokform genom Kon: Samtidskonst och kulturarv på landsbygden.

– Är landsbygden en alternativ spelplats för nya möten och nytänkande där städernas kulturskapande blir alltmer homogent? frågar sig Joanna Sandell, redaktör och tidigare museichef på Kalmar konstmuseum i bokens förord.

Kon blir i boken hjälpmedlet med vilket kulturarvsfrågan och problematiken runt den kan lyftas och belysa frågor om genus, klass och etnicitet, men även frågor om glesbygd, tillhörighet och rättigheter.

Boken finns till försäljning i Kalmar konstmuseums shop samt i utvalda butiker (pris 230kr). För vidare information om försäljning, eller för att beställa ett ex, kontakta: info@kalmarkonstmuseum.se