UTSTÄLLNING: Här omkring visas på Form/Design Center i Malmö!

Här omkring berättar om olika hantverks- och designhistorier som finns i Småland, en plats som många av oss lärt känna genom framgångsrika glas- och möbelindustrier. Utställningen  visades först i Pukebergs utställningshall sommaren 2023 och nu går utställningen vidare i något bearbetad form till Form/Design Center i Malmö 22/11 2023–14/1 2024!

Historiskt har väldigt lite designhistoria skrivits utifrån Småland trots att många designobjekt har producerats där. Designhistorien har i stället formulerats och bestämts av storstädernas institutioner, museer och universitet som ofta delar en traditionell designhistorieskrivning med fokus på produkterna och den enskilda formgivaren. Genom ett sådant förhållningssätt riskerar andra berättelser att försvinna ur historieskrivningen.

Utställningen Här omkring lyfter istället en mångfald av historier från en specifik plats. Detta är berättelser som idag hittas hos civilsamhället, på hembygdsgårdar, museer och i lokala historiska nätverk. Tillsammans skrivs i utställningen hantverks- och designhistoria med hela Småland – en brokig historia om olika vardagar, om materialkunskaper och hantverk och om livet i bygderna. Här omkring berättar om design och hantverk som inte är knutet till köpkraft, produkter och abstrakta uppfattningar om fint och fult.

I utställningen visas trämöbler som utmanar industrisamhällets normer, fantastiskt konstglas, en finservis resa från Polen till ett vitrinskåp i Högsby, en småländsk-irakisk berättelse om ett spektakulärt hotell, personliga formspråk i trådslöjd, småländska berättelser om romanifolk, kartläggningar av barns platser, glasarbetare som skriver deras egen historia och vävstugans innehåll och kreativitet – allt berättar om design och allt finns här omkring, i Småland.

Utställningen är producerad av Designarkivet och sammanfattar det treåriga utvecklingsprojektet Lära om arkivet som Designarkivet har drivit tillsammans med hantverks- och designhistorikern Christina Zetterlund, som också är utställningens curator.

Medverkande

Magnus Bärtås & Behzad Khosravi Noori, Annika Elmqvist, Makda Embaie, Frantzwagner Sällskapet, Hönsalottas Luffarmuseum, Kalmar Läns Hemslöjd, MADAM snickeri och restaurering, Evelina Mohei, Tuomo Nieminen, Ann Rydh, Studio Goja, Rosa Tolnov Clausen & Daniele Burlando

VERNISSAGE OCH SEMINARIUM
21/11 kl.16.30–20.00

16.30–18.00: Seminariet ”Småland och Malmö – om att arbeta med en plats”
Traditionellt har designpraktik definierats som platslös, men idag ser vi ett skifte mot en design som söker att agera på en plats, i processer, i samhället tillsammans med de som agerar här. I seminariet, som hålls på engelska, deltar Åsa Ståhl, lektor i design på Linnéuniversitetet, Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö, och Christina Zetterlund, projektledare för Lära om arkivet och curator för ”Här omkring”. Utifrån olika platser och erfarenheter visar de exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med en plats.

18.00–20.00: Öppning med samtal
Efter seminariet följer öppningen av utställningen där Christina Zetterlund presenterar utställningen och samtalar med Jon Pettersson om Frantzwagner Sällskapet arbete med att skriva resanderomsk kulturhistoria, och Bettina Pehrsson som berättar om Designarkivet i Nybro.

Läs mer om kvällen och hur du anmäler dig hos Form/Design Center.

Om Lära om arkivet

Lära om arkivet är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet och finansieras av Statens kulturråd och Region Kalmar län. Projektet har utvecklat och testat en metod för hur vi kan vidga designhistorieskrivningen genom en inkluderande, lyssnande och lärande praktik. Lära om arkivet är en del i Designarkivets långsiktiga arbete att öppna upp arkivet för en allmän publik.