Elevutställning från 1/3

Broderivärlden

Hanna Johansson beskriver själv sin utställning Med nål och tråd mot en bättre värld:
Vid millennieskiftet 2000 stiftade FN åtta mål för en bättre värld, millenniemålen, som skulle varit uppfyllda till år 2015. Målen handlar bland annat om att minska barnadödlighet, halvera jordens fattigdom och hunger och hållbar utveckling. Stora mål som dessa är svåra att mäta  i statistik och hur väl vi lyckades är svårt att säga. Trots att FN:s arbete för en bättre värld är grundläggande och något vi borde jobba för varje dag, är det inte alla som känner till att målen finns. Därför valde jag att göra mitt gymnasiearbete baserat på millenniemålen. Arbetet innehåller åtta broderade tavlor, en tavla för varje millenniemål. Syftet med arbetet är att lyfta fram både millenniemålen och broderiets konstform. Tavlorna vill med enkla symboler illustrerar en alternativ framtid där målen är uppfyllda och där vi tillsammans skapat en hållbar, fredlig och jämställd värld.

Vernissage klockan 17 onsdagen 1/3 varpå utställningen pågår till 13/3.