BOOGIE WOOGIE WONDERLAND

*Candy Factory Project

17/10 - 29/11 2015

Boogie Woogie Wonderland är ett visuellt och musikaliskt konstprojekt som består av rörlig bild- och ljudinstallationer. Verken är utvecklade i olika samarbeten genom *Candy Factory Projects och baseras på samplade informationsfragment.

Installationen på Kalmar konstmuseum består av fem verk installerade i förhållande till museets rum och läge i Stadsparken. Verken är uppbyggda av ljud och visuellt material och texter som fångats in från det populärkulturella flödet och den vardagliga digitala kommunikationen, allt i syfte att skapa en ny estetisk ram och mening.

*Candy Factory Projects är en plattform för internationella samarbeten och konstprojekt med den japanska konstnären Takuji Kogo i ledningen. Plattformen är mobil och flyttar ständigt sin verksamhet till olika institutioner, organiserar curatoriska projekt, utställningar, webb projekt och publikationer.

Curator: Bengt Olof Johansson

Du hittar ett stort antal av *Candy Factory Projects på deras YouTube-kanal.

Programpunkter
Vernissage: 17 oktober kl 14
Konstnärssamtal: 17 oktober kl 15