DET FÄRDIGA OCH OFÄRDIGA

Ölands Folkhögskolas Designskola

28/04 - 07/05 2023

Det färdiga och ofärdiga är en utställning av unga formgivare från Designskolan på Ölands folkhögskola. Utställningen är resultatet av en kurs där eleverna utgick från Designarkivet i Nybro. Genom att inspireras av olika fragment, metoder, tekniker och tankesätt kopplade till tre utvalda formgivares skissmaterial, har kursdeltagarna skapat egna arbeten som både visar det färdiga resultatet och den ofärdiga kreativa processen bakom det.

De utvalda formgivarna är Olle Anderson, Kerstin Butler och Jacob Ängman.

Bild: Detalj av Porkkana, Olle Anderson, 1989