Djupt minne

Curatorer: Joanna Sandell & Breeze Yoko

05/04 - 08/10 2017

Varför är den afrikanska visuella representationen i Europa så begränsad medan den europeiska kulturen är så närvarande på den afrikanska kontinenten?

Djupt Minne må följa koloniala spår – men mest av allt vill utställningen presentera ett antal kraftfulla konstnärskap i en tid med ökande ekonomiska klyftor och pågående krig världen över som fortsätter att driva folk på flykt. Samtidigt fortsätter vi att leva i ett samhälle som bekräftar den bild av världen vi redan känner till, eller till och med skapar förvrängd eller felaktig information.

Vi har alla en tendens att glömma. Vi glömmer varifrån vi kommer, och även den kamp generationer före oss utkämpade faller allt som oftast tillbaka i minnets gömmor. Den koloniala delningen, mellan vem som utnyttjades och vem som drog fördelar, fortsätter att osynligt lämna spår i de privilegierades ekonomi. Men det finns ett djup minne som leder bortom.

Det är ett verk av konstnären Sam Matambo som fått ge utställningen dess namn. Djupt minne är en skulptur som kom som ett rått stenblock från Zimbabwe till Sydafrika. Sam Matambo inledde sin karriär som gruvarbetare i just Zimbabwe genom att gå som lärling till skulptörer i gruvdistrikten, där metaller som platina och koppar utvinns jämte sten. Sam kom att bemästra en av världens hårdaste stenarter, springstone. I Kalmar konstmuseum ingår han i den grupp konstnärer från den afrikanska kontinenten som borrar sig in i aspekterna kring ”djupt minne”. I Djupt Minne möts både etablerade och unga konstnärer i ett arbete kring minne, obearbetade globala trauman och personliga triumfer.

Utställningen Djupt minne är sprungen ur ett antal konstnärliga manifestationer av konstnären Breeze Yoko från Sydafrika och hans återkommande besök i Sverige de senaste åren. Tillsammans med Breeze Yoko har vi på Kalmar konstmuseum formulerat den första delen i ett arbete med att presentera konst i relation till den afrikanska kontinenten. Projektet kommer att återkomma i utställningar, seminarier och publikationer under de nästkommande fem åren med bidrag från olika curatorer, skribenter, formgivare och konstnärer.

Djupt Minne inleds med en utställning kring minne och minnesförlust med stöd i bland annat historiska dokument och shamanistiska metoder för att inhämta kunskap. Längst ner här på sidan hittar du bilder och två bildspel, med några av verken som ingår.

– Joanna Sandell, curator och museichef