Du har två kor

02/12 - 28/01 2018

Vi vet alla vad en ko är.
Hon fungerar som en bro.

Det finns en likhet mellan jordbruk och museer. Båda kan ibland skapa en viss känsla av osäkerhet för den som inte besökt en liknande plats innan. Varför är rummen så stora? Varför känns platsen så kodad? Vilken kunskap behöver jag för att förstå det jag ska vara med om, det jag ser?

I Du har två kor spåras ett antal strategier som belyser konstens roll på landsbygden. I Du har två kor växlar kon mellan att vara subjekt och objekt, mellan att få föra sin egen talan till att tvingas till fullständig underkastelse. Kon är både en fantasi och en del av dig i form av den mat du kommer äta.

I de globala utmaningar som ligger framför oss behöver vi alla återknyta banden med vår matproduktion. Människor äter kött och dricker mjölk utan att någonsin ha mött en ko.

När människor från olika kulturer, religioner, sexuella preferenser, eller andra skillnader, står vid en flock kor, blir likheterna av att vara människa bredvid ett annat djur större än våra olikheter och ger oss gemensam mark att stå på.

Blir vi som män mer mottagliga för berättelser om kvinnors rättigheter i Indien, eller som vita européer mer mottagliga för historien om kolonialism, när man lägger till kon som gemensam nämnare?

Så varför tar vi det inte från början? Vi bygger en inhägnad, täcker den med konst och bjuder in er att återigen dela rummet med kor.

Joanna Sandell and Mathieu Vrijman

Curatorer