ELDER´S HILL

M12 (US) - KULTIVATOR (SE)

28/08 - 29/09 2013

Elder’s Hill är ett samarbetsprojekt mellan M12 (USA) och Kultivator (SE) byggt på plats på Öland, Sverige. Arbetet är typiskt för M12s och Kultivators arbetssätt. Det baseras till stor del på kulturutbyte i lantlig miljö, och i Elder’s Hills fall har man lagt fokus på kunskapsutbyte mellan generationer. Elder’s Hill är en del av ett mycket större, fortgående projekt som initierades av K2 och Kultivator 2011 – Gran’s University – vilket har som uppgift att samla och arkivera lantlig kunskap. Inspirerat av Mrs. Vendana Shiva, som 2003 startade Grandmother’s University i Navdanya, Nordindien, har Gran’s University till uppgift att både validera och hylla våra mor- och farföräldrars visdom, såväl som att skapa en plattform för att föra vidare sådan information till framtida generationer. Gran’s University är stationerat i Dyestad, Sverige och Last Chance, Colorado och har som mål att bygga en hållbar dialog kring vikten av globala rurala kopplingar.

Elder’s Hill är en deltagararkitektonisk skulptur och har två flerfunktionella delar – en rotkällare och ett utomhusklassrum. Strukturen hämtar inspiration både från jordkällare i Sverige och skyddsrum i det amerikanska High Plains och är ekologiskt sund; Materialen som använts är jord, sten och trä och den är byggd med enkla handverktyg och material som finns i omgivningarna. Funktionaliteten är övergripande, Elder’s Hill är byggd på Kultivators lantbruk och är öppen för samhället så att innevånarna kan utnyttja platsen på traditionellt sätt. Rotkällaren fungerar också som ett arkiv för tradititioner rörande matberedning under markytan. Utomhusklassrummet som ligger på rotkällarens tak, är en plats för utbyte och samarbete, och för experimentellt lärande. Behovet av sittplatser uppfylls av ett 70-årigt nedfallet träd som placerats i mitten av klassrummet, och som också uppmanar till reflektion och meditation över både lantlig miljö och de aktiviteter som befrämjas av Elder’s Hill-projektet. Elder’s Hill ger ett ramverk för socialt engagemang och en användbar plats för att sudda ut gränserna mellan landskap, utbildning och konst.

Detta samarbete har fått stöd av iaspis-programmet AirKalmar, som drivs av Kalmar konstmuseum. Övriga partners i programmet är Lindöateljéerna och Glass Factory. AirKalmar finasieras av iaspis, Regionförbundet samt Kalmar, Emmaboda och Borgholms kommuner.