GEORG BASELITZ – OCH HANS RELATION TILL CARL FREDRIK HILL, ERNST JOSEPHSON & AUGUST STRINDBERG

Georg Baselitz

22/05 - 22/08 2010

Den tyske konstnären Georg Baselitz är sedan decennier en av de mest betydande konstnärerna i konstvärlden. Hans verk finns representerade på flertalet betydande museer världen över. Utställningen utgår från Baselitz tidiga relation till svenska konstnärer som Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson och August Strindberg, konstnärer som tidigt hade en stor inverkan på hans konstnärskap. Samtidigt ger Baselitz ett intressant konsthistoriskt perspektiv över de svenska konstnärerna utifrån ett europeiskt perspektiv idag.

Inlån av Georg Baselitz verk möjliggörs med hjälp av Galleri Bo Bjerggaard, Köpenhamn. Inlånen av Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson och August Strindberg kommer från Malmö Konstmuseum, Nationalmuseum, Nordiska Museet och Prins Eugens Waldermarsudde.

Curator: Martin Schibli