VÄX! – Om processen och platsen

Anabelí Díaz, Matilda Haggärde och Daniel Segerberg

13/06 - 20/09 2015

Under sommaren gör konstnärerna Anabelí Díaz, Matilda Haggärde och Daniel Segerberg utställningsrummet till sin verkstad. Lera, textil och överblivet material från staden är utgångspunkt i deras utforskande och experimenterande. De har alla sina egna konstnärliga intentioner och olika erfarenhet av sociala perspektiv och pedagogiska processer. Med skilda uttrycksformer som skulptur, installation och performance kommer rummet förvandlas när konstverken växer fram och ingen kan i förväg säga hur platsen kommer öppna sig för framtiden.

Tillsammans med konstnärer och pedagoger kan besökarna skapa en plats för ett aktivt deltagande i den konstnärliga processen. Processen som pågår hela sommaren belyser både den kreativa kraften och museets roll som offentlig plats i ett kunskapssamhälle i förändring. Genom utställningen vill Kalmar konstmuseum möjliggöra möten och tankar som vidgar våra perspektiv på såväl konsten som livet.

Konsten och estetiken kan vara kraftfulla drivkrafter i vårt samhälle. Ett sätt att närma sig konsten är att ta del av den skapande processen. Med konsten övar vi våra sinnen, men också vår associativa, kommunikativa och analytiska förmåga. Genom reflektion över det vi ser och erfar kan konsten och kulturen hjälpa oss att se på världen och oss själva ur fler vinklar. Inte minst blir det viktigt när förändringarna går snabbare, valmöjligheterna blir fler och besluten vi måste fatta svårare.

Även om det kan göra oss osäkra och kanske få oss att längta efter enkla svar, så finns ofta inga entydiga svar. Ibland blir det själva processen att formulera de komplexa frågorna som utgör den verkliga utmaningen. Vår tid kräver att vi hittar nya okända vägar.

Under utställningsperioden kan såväl barn som vuxna delta i workshops och uppleva rummet, med eller utan performance, tillsammans med konstnärerna och pedagogerna. Den som vill kan även ge sig på det sinnliga materialet lera och bidra med byggstenar till det gemensamma växande konstverket. Du kan kroppsvirka själv eller tillsammans eller konstruera din innersta dröm om konstmuseet. Tillsammans formas museet till en dynamisk plats för upplevelser, möten och samtal. En plats att bara vara eller bli.

Boka gruppbesök på telefon 0480–42 62 82 eller info@kalmarkonstmuseum.se

”Ju öppnare man är för att ta del av olika kulturuttryck, desto enklare är det att bryta invanda mönster”. Pier Luigi Sacco

Workshops med konstnärer eller pedagoger pågår tisdag – söndag mellan kl 12 och 15 fram till 9:e augusti därefter söndagar kl 13 till 16.

Curatorer: Anneli Berglund & Camilla Ed

www.kalmarkonstmuseum.se/vax/