HABANA LIBRE

Artur Zmijewski

12/06 - 05/09 2010

Kalmar konstmuseum visar som första svenska institution en större solopresentation av den idag internationellt mycket uppmärksammade polske konstnären Artur Zmijewski vars verk har visats på Venedigbiennalen och Documenta, Kassel. Zmijewskis arbeten rör sig kring sociala frågeställningar, ibland kan verken utformas som sociologiska experiment. Med socialt patos kan Zmijewski sägas undersöka hur individer samspelar med varandra i frågor som har politiska och historiska implikationer samt frågor som rör demokrati. På utställningen blir det även världspremiär för ett nytt verk.

Utställningen sker i samarbete med Polska institutet (www.polskainstitutet.se)

Curator: Martin Schibli