IVAN

Daniel Hoflund

07/03 - 15/04 2009

Fragment och blandade material så som readymades, videoprojektion, fotografi och text återberättar konstnären Ivan Hoflunds liv och arbete.

Ivan Hoflund, född 1887, var elev vid Akademien under åren 1909-1913 och slog sig därefter ned på Öland och arbetade huvudsakligen med landskaps- och porträttmåleri. 1939 blev Ivan tillfrågad om att göra en väggmålning i aulan vid Slottsskolan i Borgholm. Denna målning fungerar idag som utgångspunkt i den samling bilder som utgör Daniels verk och visar på de historiska band till den store romantiske diktaren, Erik Johan Stagnelius.

Daniel Hoflund, en avlägsen släkting till Ivan Hoflund, reflekterar kring bilden av Konstakademien och föreställningen om konstnären. De associativa mönster av biografiska och geografiska referenser skapar en bild- och idévärld som handlar om identitet, arv, romantisering och konstruktionen av historia och verklighet.

Curator: Martin Schibli