A/HNOx=Goor áTo be ñ3 c (::)1»(:°) + TNT7 x (%TV)3D c p/Fb2/Mc2 (Log33 + Rac4y) S+/P- =HNO x-o áNoTTobeñ (::) »(°:) (Mb+Af»Yt+Loo – Legal Trafficking

Ariel Diaz Garcia

22/11 - 18/01 2015

Förkortningarna i titeln är en formel som beskriver kopplingen mellan människan, atomer, internet, sociala medier, bomber, mobil och radio. Ariel Diaz Garcia ser att allt hänger ihop som en kedja. Vissa människor har makten att styra och manipulera information vilket gör att andra människor blir förda bakom ljuset. Han använder uttrycket Legal Trafficking för att beskriva dagens extrema konsumtion av tjänster och produkter som är lagliga men som det kan vara svårt att sovra bland.

Ariel Diaz Garcia reflekterar över informationsflödet som användaren inte kan undkomma. I utställningen visar Ariel Diaz Garcia objekt och måleri som talar om konsumtion och manipulerad information som finns att tillgå via internet.