MINE´S BIGGER THAN YOURS

Oscar Guermouche

11/12 - 13/03 2011

Kalmar konstmuseum är stolta över att kunna presentera den hittills största utställningen med konstnären Oscar Guermouche.
I sitt konstnärskap utgår Guermouche vanligtvis från den egna erfarenhetsgrunden, stundtals arbetar han näst intill självbiografiskt. Det innebär att han ofta tar sig utgångspunkt i konstruktionen av subjektet. Det betyder även i förlängningen att Guermouche konstnärskap även ställer frågor kring den svenska ideologins uppbyggnad och struktur, helt enkelt dess fundament.
I sin konst har konstnären berört den svenska historien, skolsystemet, värnplikten vid svenska elitförband och konstruktionen av manlighet. Hans verk Vi vill åka till Moskva, där textstrofer från sånger som sjungs av svenska elitförband applicerades på den svenska fanan, blev mycket uppmärksammat när det ställdes ut på Kalmar konstmuseum i Friktion och konflikt, 2008, och på Konstfacks examensutställning 2009.

Utställningen Mine ́s bigger than yours är speciellt gjord för Kalmar konstmuseum och består nästan uteslutande av nya verk. Med de olika komponenterna i utställningen resonerar Oscar Guermouche kring självbilder och sexuella yttringar inom diverse manligt förankrade identiteter. Genom att använda sig av sammanställning och förflyttning av textutdrag, objekt och bilder, pekar Guermouche på kopplingar mellan den egna militärtjänstgöringen, sexuella erövringar, internetpornografi och litterära beskrivningar av manskroppen. Utgångspunkten äger rum på 1990-talet, under Guermouches tonår och tidiga tjugoårsålder, och i några av de mediala uttryck och sammanhang som kom att prägla honom då.

Curator: Martin Schibli