NAMN ÅLDER KÖN

Ölands Konstskola II

26/03 - 25/04 2011

Nu är det åter dags för årets Examensutställning med Ölands Konstskola. Kalmar konstmuseum har sedan åtskilliga år ett spännande samarbete med konstskolan, som är en av Sveriges bästa konstutbildningar.

Årets Examensutställning med Ölands Konstskola handlar om identitet. Den som vill bli konstnär idag får söka. Det handlar om ansökningar med arbetsprover till konstutbildningar, det handlar om att söka ett förhållningssätt till konstutövandet bland många möjliga. Det handlar om att söka en konstnärlig identitet, men det handlar också för en ung generation om att identifiera sig i världen. Den som söker konst som arbete och kunskap ger sig in i en identifikationsprocess som åtskilliga gånger avkräver upplysningen om namn, ålder och kön på blanketter och ansökningsformulär. Verken som ingår i den aktuella utställningen utgör till största del också utställningsdeltagarnas ansökningar till konsthögskolor runt om i landet och Europa. När man söker till utbildningar i fri konst är arbetsproverna inte styrda tematiskt eller tekniskt, därför har utställningens tema utkristalliserats under arbetsprocessen och fötts ur deltagarnas personliga sökande. Vårterminen blir till en identifikationsprocess efter höstens och vinterns studier och övningar.
Man skulle kunna misstänka att resultatet blev en narcissistisk exposé. Så är inte fallet. Omvärlden är alltför påstridig. Detta gör sig påmint i det tema som de studerande valt till Reality Club (onsdag 6 April): Identitet i en postkolonial revolution. De nordafrikanska revolutionerna pågår, unga människor i dessa länder söker sin röst, vilken ska det bli? Kampen för demokrati där säger mycket om vår egen historia. Händelseutvecklingen lämnar lite utrymme för schablonbilder om ond och god.

Vi är oerhört glada för möjligheten att få göra utställningen på plan 2 i Kalmar konstmuseum. Och tackar för all hjälp som museets personal bistått med och framförallt tackar vi för utställningschef Martin Schiblis engagemang i vårt arbete.

Jörgen Platzer,
Kursföreståndare på Ölands Konstskola II
tillsammans med Johanna Karlin

Curator: Martin Schibli