NOBODY KNOWS YOU´RE A DOG

Zoe Barcza, Alfred Boman, Martin Kohout, Karl Norin

17/03 - 15/05 2012

Kalmar konstmuseum presenterar en ny utställning med konstnärer som tillhör den första generationen som växte upp med Internet som en betydelsefull del av deras skolgång och liv. Det är konst som går på gränsen mellan det digitala och det analoga och konst som binder samman det virtuella och det verkliga. Konstnärerna behandlar den digitala tekniken och informationsflödet som vilket annat ämne som helst i den verkliga världen. Internet är inte längre den isolerade ö där konsten definieras innanför väggarna av IP-adresser.

Konstnärerna ställer frågor om vår egen frihet och vårt eget engagemang i förhållande till det digitala. Zoe Barcza visar en film där digitala projektioner har filmats av en 16mm Bolex filmkamera och skapar en tyst film som blandar element från en skapad verklighet med element från en skapad virtuell värld. Alfred Boman och Karl Norin har tillsammans skapat en skulptur av material som förknippas med Internet och där fysiska och virtuella element interagerar, till synes utan ytterligare mänsklig handling. Martin Kohout bidrar med en film där man får följa ett scenario av interaktiv valfrihet i en panoramavideo från Haiti strax efter jordbävningen 2010, blir vi avtrubbade av det ständiga informationsflödet?

Konstvärlden blev snabbt intresserad av Internet som medium men det intresset tycks ha ändrats efter att IT-bubblan sprack. Internet är i dag involverat i det dagliga livet och därmed inte längre en nisch.
Liksom många andra är konstnärer i dag stora användare av Internet som kommunikationsmedel och som scen, Internet som fenomen i världen väcker engagemang.

Det gemensamma offentliga rummet har växt och blivit, på bara 20 år, den plats där mängder av människor världen över sköter stora delar av sin kommunikation, den plats där man kan finna trivial fakta liksom akademiska uppsatser, den plats där kulturen är mer tillgänglig än någonsin tidigare och den plats som har potential att knyta samman den rika delen av världens befolkning med tredje världens fattiga.

Det har snart gått 20 år sedan Peter Steiner i The New Yorker tillkännagav, genom två tecknade hundar: ”On the Internet, nobody knows you’re a dog”. Detta är fortfarande lika talande, men hur länge till?

Internet är ofta en del i diskussioner  om upphovsrätt, personlig integritet och ockupationsrörelser. Genom att knyta samman människor har Internet också knutit samman idéer, något som leder till globala rörelser som Wikileaks, som publicerar läckta dokument, eller Anonymous, den ökanda hacker-gruppen. På många sätt har Internet blivit det forum som drar yttrandefriheten till sin spets.

Men Internet är också hotat. I många länder är det redan censurerat och i den arabiska vågen har vi sett Syrien strypa tillgången för medborgarna, något som FN deklarerade som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi har de senaste åren sett fler och fler förslag som, om de går igenom, skulle förändra Internet som vi känner det i dag. I USA lyckades nyligen massiva kampanjer tillfälligt stoppa lagförslagen SOPA och PIPA som skulle förändra vad användare kan göra på Internet över hela världen.

Curator: Ola Carlsson