R E T R O – ETT SVENSKT ROMANTISKT PERSPEKTIV

Karl Andersson, Ivan Aguéli M.fl.

10/05 - 24/08 2008

Utifrån museets samlingar och inlånade konstverk ges en personlig bild av svensk konst under tvåhundra år. Perioden rymmer mycken romantik, med både sublima, historiska och nationella förtecken. Därav titeln. Sådana återspeglingar hör till museets grundläggande uppgifter. Men många av utställningens konstnärer har också utgjort föremål för en romantiserad konstnärssyn – det ensamma och olyckliga geniet. Det är intressant att betrakta dessa konstnärsskap utifrån en samtida konstscen så präglad av ambivalens i sitt förhållande till det personliga uttrycket, den konstnärliga traditionen, de stora berättelserna och marknadens krafter. Utställningen har gjorts möjlig genom generösa utlån ur Nationalmusei och Moderna museets samlingar.

Klas Börjesson
Utställningsproducent