SELF#GOVERNING

Marina Naprushkina

19/05 - 19/08 2012

Efter Sovjetunionens upplösning 1991 blev den tidigare delrepubliken Belarus en självständig stat. Landet styrs sedan 1994 auktoritärt av president Alexander Lukashenko Landet benämns ofta som ”Europas sista diktatur” och Lukashenko bedriver diverse repressalier mot oppositionen och andra som kan utgöra ett hot. Internet är övervakat, och det existerar ingen fri press. Valet den 19 december 2010  visade med all tydlighet att Lukashenko kommer slå hårt mot alla de som ifrågasätter hans roll som president eller utgör ett potentiellt hot.

Konstnären Marina Naprushkina samarbetar i Belarus med representanter från kultursfären och människorättsorganisationer för att stödja den demokratiska processen i Belarus. Naprushkina ger sedan en tid ut tidningen Self#governing som finns i engelsk, rysk och svensk version. Den ryskspråkiga utgåvan av tidningen distribueras i Belarus i hemlighet med hjälp av aktivister. Tidningen handlar om att utveckla modeller för ett framtida Belarus, oberoende av EU:s och Rysslands politiska och ekonomiska strategier för Belarus. Den andra utgåvan av tidningen kommer att djupare gå in på de patriarkala maktsystem och machokultur som finns i Belarus och hur kvinnor kan förändra den situationen och därmed bidra till utvecklingen i Belarus.

Self#governing är också ett samarbete – ett sympatiprojekt – mellan den sjunde Berlinbiennalen och Kalmar konstmuseum. Self#governing kan också betraktas som ett paraplyprojekt där konstnären övergått till en mer rättfram aktivism. Förutom tidningen innefattar projektet – samarbetet – även regelrätta utställningar på den sjunde Berlinbiennalen (27 april – 1 juli 2012) och Kalmar konstmuseum (19 maj – 19 augusti 2012). Inom ramen för projektet kommer det även att äga rum ett antal seminarier, diskussioner och föredrag i både Sverige och Tyskland. I Minsk kommer dessutom ett antal workshops att initieras i syfte att diskutera konstens möjligheter att påverka. Sammantaget är åtskilliga institut, föreningar, studentergrupper och andra parter involverade i detta projekt.

Projektet Self#governing kan ses som en öppen plattform som pendlar parallellt mellan två världar, dels den direkt politiska, i form av politiska manifestationer och aktioner. Dels konstens sfär, där projektet ställer frågan om vad som är möjligt inom konst – och huruvida konst kan påverka politiska skeenden? Man kan konstatera att när konsthistoria skrivs så motiveras ett konstnärskap eller ett enskilt verks kvalité ofta genom dess förmåga att representera sin samtid – både som en kommentar, men även för dess potentiella möjlighet att påverka sin samtid.

Projektpartners: 7. Berlin Biennale; Kalmar konstmuseum; Krytyka Polityzna; Olga Karatch ”Nash dom”, Belarus; ”Institut of Future” Marina Naprushkina och Irina Solomatina, Belarus; Tobias Weihman  m fl.

Curatorer: Martin Schibli, Kalmar konstmuseum i samarbete med Artur Zmijewski och Joanna Warska, Berlin biennalen.