SPEGELVÄNDA HÅLRUM – BIKTSTOL/PROVRUM

Kristina Matousch

20/03 - 25/04 2010

Kristina Matousch har skapat en interaktiv skulptur som är inspirerad av provrummets och biktstolens rumsliga uppbyggnad vad gäller skala och rumsindelning.

Verkets skiljevägg består av perforerade speglar. Frågor rörande kropp, yta, kommunikation och det inre uppstår i mötet mellan biktstolens och provrummets olika funktioner.

Konstverket kommer även att visas i Kalmar Domkyrka och klädaffären Kompaniet.