Vävda rum

Kalmar konstmuseum

20/05 - 30/09 2023

Under sommaren är Kalmar konstmuseum en av arrangörerna för utställningen Vävda rum som är Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst. Vävda rum hade vernissage 20 maj på drygt 130 orter i Sverige samtidigt och pågår till 30 september.

Genom att ladda ner appen Vävda rum kan besökaren själv uppleva och interagera med tio helt nya virtuella konstverk som befinner sig på offentliga platser i kommunen. Konstverken i Vävda rum är gjorda med AR-teknik och är virtuella. Utställningen använder sig av samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum i din mobil så kan du som besökare se var konstverken är utplacerade i kommunen på en karta för att sedan besöka platserna och uppleva konstverken genom din mobil. I Kalmar län finns Vävda rum i centrala Kalmar, Hultsfred, Oskarshamn, Påskallavik, Västervik och Ölands museum, Himmelsberga.

I Kalmar finns det tio konstverk utplacerade på dessa platser:

Pastelae Berget – Gamla torget
James Webb Mediciner för tur och empatisk magi – I närheten av Wollinska stiftelsen
Adam James – The third thing – Kalmar stadspark
Lundahl & Seitl Ögonsvävare vid Pseeudo Monas fontän – Dammen vid Kalmar stadspark
Oscar Häggström Jogg your mind – Sylvanderparken
Space Popular Rootunda – sjösidan av Kalmar stadsbibliotek vid en korsning
Untold Garden Det långa sorlet – Larmtorget
Eric Magassa – Stortorget
Song Sammanväva – Klapphuset
Åsa Cederqvist Giga-annum – Tjärhovets utkiksplats

Vävda rum är en unik utställning där tio konstnärer som arbetar med offentlig konst och augmented reality (AR), eller förstärkt verklighet, har tagit fram konstverk anpassade för offentliga platser som finns i de flesta kommuner. Det kan vara ett torg, en fontän, en gräsyta eller en öde tomt. Tidigare var det offentliga rummet med sina torg och parker viktiga mötesplatser för kommunens invånare. I dag sker i stället många av våra möten och debatter i virtuella forum. På sina håll kan torg och andra offentliga platser därför upplevas som öde och otrygga. Med Vävda rum vill vi använda konsten för att åter befolka våra gemensamma ytor, knyta ihop virtuella och fysiska rum och skapa nya mötesplatser. Under hela sommaren har kommunens invånare och besökare möjlighet att uppleva offentliga miljöer på nya och spännande sätt.

Vävda rum visar också att samtidskonsten med hjälp av den nya tekniken kan vara både lekfull, fantasifull och kan skapa nya spännande upplevelser oavsett geografi och tid på dygnet, utanför storstäderna och institutionernas väggar. Det är en utställning som vill att du tar kommunens offentliga platser i besittning och som sträcker ut en hand till nya möten och samtal med dess invånare och besökare.

Konstnärerna som deltar i Vävda rum på samtliga orter är: Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James, SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu).

Anmäl dig till våra guidade visningar här!

Läs mer om Vävda rum hos Sveriges Konstföreningar.