Why Dig a Tunnel When You Can Build a Bridge

Ölands Folkhögskola Konstskolan II

03/05 - 14/05 2023

Det finns ett värde i att få absorberas av sitt eget arbete. Att få gräva där man står, borra sig djupt och skapa tunnlar. Det är en viktig del i den konstnärliga utvecklingen men det kan också leda till en ensam väg under jord.

Ett år av skapande på solen och vindarnas ö. Ett år av sökande, sida vid sida. Grävande? Utforskande? En strävan upp och över, ett brobygge mellan de platser vi kommer från till de framtider vi är på väg mot.

Vi letar efter vägar till varandra. Söker samtal och utbyte. Ackompanjerade av solen och vinden smutsar vi ner våra händer medan vi långsamt bygger broar och vaskar efter ädelstenarna i processen. Why Dig a Tunnel When You Can Build a Bridge är våra ”juveler” efter ett år på Ölands Folkhögskola, Konstskolan II.

Medverkande konstnärer: Sarah Al Madani, Julius Carlsson Jeansson, Anton Fjellman, Sascha Leff, Cornelia Corre Lind, Claudia Munro, Maximilian Malmqvist, Juno Niemand, Julia Reif