Extra medlemsmöte

Välkomna till Kalmar konstförenings extra medlemsmöte!

12/12 kl. 19.00
Kalmar konstmuseum

Tisdag den 12 december kl. 19 träffas vi på Kalmar konstmuseum för medlemsmöte och lussefika. Under kvällen informerar styrelsen om arbetet framöver. På agendan är:

Förslag på stadgeändring
Med anledning av att nuvarande museichef övergår som arkivchef på Designarkivet behövs en stadgeändring. Styrelsen har förberett ett förslag som presenteras under mötet.

Restaurangfrågan
Sedan en tid tillbaka har styrelsen undersökt hur vi kan få till en långsiktig lösning vad gäller museets anslutande restaurang. Idag bedrivs verksamheten som nattklubb under namnet Park i Parken.

Styrelsen vill också passa på att presentera Jonas Holmberg, Kalmar konstmuseums nya museichef. Jonas Holmberg kommer delta på länk under kvällen.

Vi hoppas på många kloka tankar och idéer från våra medlemmar!

Anmäl dig senast 8/12 till:
info@kalmarkonstmuseum.se

Varmt välkomna,
önskar

Ordf. Peter Adolfsson
med styrelsekollegor

 

Bild: Norra Långgatan Kalmar, A T Gellerstedt, 1875