Inga undantag – ny rapport om samtidskonsthallarnas betydelse

Från utställningen Suecia Contemporare på Kalmar konstmuseum

I augusti 2014 släpptes ”Inga undantag” – en rapport om samtidskonsthallarnas nyckelfunktion i konstliv, civilsamhälle, bildning och forskning. Den är författad av Mikael Löfgren och beställd av Klister, ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige, med finansiellt stöd från Riksutställningar.

I rapporten hävdas att Sveriges samtidskonsthallar utgör start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men också mellan olika epoker. Dessa styrkor förbises dock ständigt och istället utsätts konsthallarna för brysk behandling av framför allt den snabbt växande offentliga byråkratin, säger Löfgren.

Läs rapporten: Inga undantag. Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar (PDF)

För mer information kontakta museichef Bengt Olof Johansson, tel. 0480 – 42 62 70
bengt-olof @ kalmarkonstmuseum.se