INTERNATIONELL WORKSHOP INFÖR SVENSKT CURATORPROGRAM

Marti Manen, Giorgiana Zachia, Bengt Olof Johansson, Lorenzo Bali, Isabel Salgado och Valentina Sansone

Kalmar konstmuseum stod i början på veckan värd för en internationell workshop tillsammans med Riksutställningar. Syftet var att fånga deltagarnas tankar och erfarenhet inför ett gästprogram för frilansande curatorer. Sådana mentorsprogram finns utomlands i olika former men inte i Sverige. Kalmar konstmuseum arbetar redan idag med frilansande curatorer och är därför en naturlig samarbetspartner för att utveckla ett sådant program tillsammans med Riksutställningars genom deras uppdrag att stödja samtidskonsten i hela Sverige.


Deltagarna var:

Marti Manen, frilansande curator från Barcelona och Stockholm, curator för Spaniens paviljong på nästa Venedigbiennal, som även ledde och dokumenterade workshopen. Han har nyligen samarbetat med Macba och Reina Sofia och Consonni i Bilbao och just startat ett nytt projekt i Barcelona som heter Fabra i Coats center for Contemporary Art

Isabel Salgado, ansvarig för Comisart, La Caixa of Barcelona

Lorenzo Balbi från Sandretto Foundation i Torino

Valentina Sansone, går Curator Lab på Konstfack, med lång erfarenhet som redaktör på Flash Art och av curating Schweiziska institutet i Rom.

Robin McGuinly, ljudkonstnär, lärare på Konstfack och coordinator för curatorsutbildningen på Stockholms Universitet.

Giorgiana Zachia, samtidskonstansvarig och projektledare, Riksutställningar

Bengt Olof Johansson, museichef Kalmar konstmuseum


För mer information kontakta

Bengt Olof Johansson, museichef Kalmar konstmuseum
telefon 0480 – 42 62 70
bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se