Konferens: Punctum Ceasura – konstkritik i en ny offentlighet

Punctum Ceasura

Vilken roll spelar konstkritik utanför centralorten och hur relaterar den till en ny offentlighet? Vilka tider och format är möjliga för konstkritik? Det är några av frågorna för en tvådagars konferens om konstkritik i den nya offentligheten.

Med föreläsningar, workshops och samtal diskuteras konstkritikens förmåga att verka bortom ekonomiska tryck och de krav som centraliseringens mekanismer föder. Vilka är likheterna mellan konstkritik och pedagogik, eller mellan konstkritik och offentlig konst? Hittills bekräftade medverkar är Erika Balsom (London), Cristina Bogdan (Bukarest), Macarena Dusant (Stockholm), iLiana Fokianaki (Aten och Rotterdam), Maja Hammarén (Göteborg), Stine Marie Jacobsen (New York), Andros Zins-Browne (Bryssel), Kristian Vistrup Madsen (Berlin), Kim West (Stockholm)

Konferensen arrangeras av Jonatan Habib Engqvist, Mike Bode och Frida Sandström, inom ramen för det inter-regionala och internationella nätverket Nya Småland och i samarbete med Statens Konstråd. Läs mer om Punctum Ceasura här.

Kontakt: punctumceasura@gmail.com | 0709383495

Punctum Ceasura är synens blinda fläck, en plats helt utan aktivitet. Ordet ceasura syftar även till rörelse och till ljud, vilket i sin tur skapar rytm i dans och musik. Utan ceasura skulle det inte bli någon kontrast – ingen dans, ingen musik. Därför är ceasuran nödvändig för produktionen av, upplevelsen av och i längden också för samtal om konst. Denna konferens belyser behovet av en sådan paus – med avstamp i platser för konstkritik och konstnärlig produktion utanför centralorten, i den så kallade periferin. Därifrån ser vi närmre på strategier som utvecklats delvis som svar på ett nytt centraliserad och marknadsdrivet medielandskap. Vilken roll spelar lokalitet för konst, för media och för konstkritik i en framtida offentlighet? Kan det decentrala frammana alternativa metoder kring produktionen av och diskussionen om konst?

Givetvis är kulturkritikens värde ett annat än det som räknas enligt antalet nummer som säljs, eller hur många klick och delningar som görs online. Konstkritikens roll måste diskuteras utifrån ett större perspektiv, som en del av en föränderlig offentlighet. Konstkritiken påverkas sannerligen av både geografiska gränser och det samtida medielandskapet. Pedagogik är i sin tur en verksamhet utan produkt, som vidgar förståelsen av konstverket och dess resonans, vilket belyser dess möjliga inverkan i en framtida konstvärld. Konstkritikens så kallade “kris” förstås här snarare som en publicistisk kris för medieplattformarna. Vi vill rikta vårt fokus mot den blinda fläcken, och söker efter alternativa rum och språk.

Om vi blickar framåt, mot ett allt hårdare kultur- och samhällsklimat, kommer konstnärer, kritiker, pedagoger och konstinstitutioner att behöva arbeta allt närmre varandra och samtidigt upprätthålla armlängds avstånd i relation till varandra. Den nya offentligheten är komplex och detta är ett sätt för oss att möta frågor som den väcker, bortom de kortsiktiga lösningarna. Genom kritiska reflektioner från flera professionella fält hoppas vi på att initiera ett samtal som i bästa fall resulterar i en vändning för konstkritiken. För detta har vi bjudit in skribenter, konstnärer och producenter för vilka konstkritiken spelar en viktig roll.

Konferensen ses som starten på ett långtgående samtal och en längre text från seminariet kommer att publiceras i Nya Smålands kommande treårspublikation som planeras utkomma i slutet av 2019.

Nya Småland drivs och finansieras av Kalmar konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö Konsthall tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet och med stöd från Kulturrådet.

Foto : Video still från Katrina Neiburga two-channel video verk ”Pickled Long Cucumbers” 2017”