Lina Selander på bussen

17 sekunder ur Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut. Visas 5 gånger i timmen på alla bussar i Kalmar län.