Samtidskonsten – en röst i samhället?

Måndag 13 april kl.15.30

Kronansalen, vån 2, Kalmar läns museum

Välkommen till ett seminarium om samtidskonstens och konstinstitutionernas betydelse i samhället!

Konstens betydelse för samhället är större än det enskilda museet, konsthallen eller galleriet som dock utgör viktiga plattformar för konstens utveckling och sammanhang. Hur kan politik, kulturliv och konstnärer, små och stora institutioner, kommun, region och stat samverka för att åstadkomma processer som låter konstens potential blomma?

Under eftermiddagen får vi en ingång till konstinstitutionens betydelse som glokal nod genom en föreläsning av Bettina Pehrsson, chef Marabouparken. David Karlsson ger en överblick över kulturpolitikens historia och villkor. Mikael Löfgren presenterar rapporten ”Inga undantag. Värdeskapande i små och medelstora samtidskonsthallar” han författade på initiativ av Riksutställningar och det nationella konsthallsnätverket Klister. Rapporten analyserar samtidskonsthallarnas betydelse i lokalsamhället och presenterar ett alternativt synsätt på konsthallarna som en del av överlappande ekosystem som konstvärlden, lokalsamhället, bildningen, offentligheten och forskningen.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal om hur vi kan verka för att stärka och utveckla området samtidskonst. Vad kan regionen och kommunerna bidra med för att skapa en bra utveckling på konstområdet? Hur stort manöverutrymme har konstinstitutionerna egentligen? Hur kan konstinstitutionen bli en tydligare aktör i lokalsamhället?

 

PROGRAM

15.30 Introduktion Giorgiana Zachia, samtidskonstansvarig Riksutställningar och Anneli Berglund, konstkonsulent Kalmar län

15.40 Samtidskonsthallen – en glokal nod, föreläsning av Bettina Pehrsson, chef Marabouparken

16.05 Vad är kulturpolitik? Föreläsning av David Karlsson, kulturskribent

16.30 Inga undantag. Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar, föreläsning av Mikael Löfgren, författare till rapporten

17.00 Samtal och debatt om bild- och formområdet i Kalmar län med panel Moderator: David Karlsson

18.00 Avslutning

 

Träffen vänder sig till utställningsarrangörer, kultursekreterare, kulturchefer, politiker, konstnärer och alla med intresse för frågor inom bild- och formområdet.

Plats: Kronansalen, Kalmar läns museum, Skeppsbrogatan 51, Kalmar

Vid frågor kontakta:
Anneli Berglund, konstkonsulent Kalmar län, anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se

Evenemanget är ett samarbete mellan Riksutställningar och konstkonsulenten i Kalmar län.