KAN•KAN – skapande öppen verksamhet för barn

Varje söndag tar museets pedagog emot alla barn i åldrarna 4-12 år. och Tillsammans arbetar man utifrån sina tankar kring ett konstverk eller en del av en utställning. Barnen deltar utifrån ålder och självständighet. Det är ingen föranmälan och i mån av plats är även vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden. Läs mer om Kan·Kan

Sportlovsworkshops i ateljén

KAN KAN i samarbete med ateljén på Kalmar konstmuseum ger En massa fantasi i rörelse
Prova på olika workshops i ateljén.
När: Sportlovet 23/2+24/2+25/2
Kl 13.00-14.30
Ålder: 6-12 år, skollovslediga barn

Föranmälan: Birgitta Roslund, tlf 0480-453056

Sportlovsworkshops i ateljén

KAN KAN i samarbete med ateljén på Kalmar konstmuseum ger En massa fantasi i rörelse
Prova på olika workshops i ateljén.
När: Sportlovet 23/2+24/2+25/2
Kl 13.00-14.30
Ålder: 6-12 år, skollovslediga barn

Föranmälan: Birgitta Roslund, tlf 0480-453056

Sportlovsworkshops i ateljén

KAN KAN i samarbete med ateljén på Kalmar konstmuseum ger En massa fantasi i rörelse
Prova på olika workshops i ateljén.
När: Sportlovet 23/2+24/2+25/2
Kl 13.00-14.30
Ålder: 6-12 år, skollovslediga barn

Föranmälan: Birgitta Roslund, tlf 0480-453056

KAN•KAN skapande öppen verksamhet för barn och unga

Varje söndag kl 13–15 tar museets pedagog emot alla barn i åldrarna 4-12 år. och Tillsammans arbetar man utifrån sina tankar kring ett konstverk eller en del av en utställning. Barnen deltar utifrån ålder och självständighet. Besöket kostar 20 kr per barn och det är ingen föranmälan. I mån av plats är även vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden. Läs mer om Kan·Kan

KAN•KAN skapande öppen verksamhet för barn och unga

Varje söndag kl 13–15 tar museets pedagog emot alla barn i åldrarna 4-12 år. och Tillsammans arbetar man utifrån sina tankar kring ett konstverk eller en del av en utställning. Barnen deltar utifrån ålder och självständighet. Besöket kostar 20 kr per barn och det är ingen föranmälan. I mån av plats är även vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden. Läs mer om Kan·Kan

KAN•KAN skapande öppen verksamhet för barn och unga

Varje söndag kl 13–15 tar museets pedagog emot alla barn i åldrarna 4-12 år. och Tillsammans arbetar man utifrån sina tankar kring ett konstverk eller en del av en utställning. Barnen deltar utifrån ålder och självständighet. Besöket kostar 20 kr per barn och det är ingen föranmälan. I mån av plats är även vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden. Läs mer om Kan·Kan

KAN•KAN och VÄX

Kan·Kan skapande verksamhet för barn

KAN•KAN skapar tillsammans med barn och unga utställningen/workshopen VÄX på plan 2.

Söndagar kl 13-15 till och med 20 september.
Ålder: 4-12 år
Kostnad: 20 kr/barn

Kan·Kan skapande verksamhet för barn

Söndagar klockan 13–16 tar museets pedagog emot och arbetar tillsammans med barn utifrån tankar kring ett konstverk eller en del av en aktuell utställning. Barn kan delta beroende på ålder och självständighet. Det kostar 20 kr barn/tillfälle, ingen föranmälan. I mån av plats är vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden.

Ålder: 4-12 år
Kostnad: 20 kr/barn

Läs mer om Kan·Kan

Kan·Kan skapande verksamhet för barn

Söndagar klockan 13–16 tar museets pedagog emot och arbetar tillsammans med barn utifrån tankar kring ett konstverk eller en del av en aktuell utställning. Barn kan delta beroende på ålder och självständighet. Det kostar 20 kr barn/tillfälle, ingen föranmälan. I mån av plats är vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden.

Ålder: 4-12 år
Kostnad: 20 kr/barn

Läs mer om Kan·Kan

Kan·Kan för alla barn

Söndagar klockan 13–16 tar museets pedagog emot och arbetar tillsammans med barn utifrån tankar kring ett konstverk eller en del av en aktuell utställning. Barn kan delta beroende på ålder och självständighet. Det kostar 20 kr barn/tillfälle, ingen föranmälan. I mån av plats är vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden.

Läs mer om Kan·Kan

Kan·Kan för alla barn

Söndagar klockan 13–16 tar museets pedagog emot och arbetar tillsammans med barn utifrån tankar kring ett konstverk eller en del av en aktuell utställning. Barn kan delta beroende på ålder och självständighet. Det kostar 20 kr barn/tillfälle, ingen föranmälan. I mån av plats är vuxna välkomna i ateljén. Annars rekommenderar vi varmt ett besök på museet under tiden.

Läs mer om Kan·Kan