Kallelse till årsmötet 2023

VÄLKOMNA TILL KALMAR KONSTFÖRENINGS ÅRSMÖTE

Tisdag 25 april kl. 19.00 är det dags för Kalmar konstförenings årsmöte. Mötet kommer att hållas i museets utställningsrum på plan 4.

Från styrelsen hoppas vi att många medlemmar deltar i årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening. Som tack för att du engagerar dig får du som kommer en gåva.

Konstituerande styrelsesammanträde med den nya styrelsen hålls samma kväll direkt efter årsmötets avslutande.

Kallelse och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga här nedanför.

DAGORDNING KALMAR KONSTFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2023
Verksamhetsberättelse för 2022
Årsbokslut och revisionsberättelse för 2022
Stadgar för Kalmar konstförening 2022
VALBEREDNINGENS NOMINERINGAR 2023

Bild: Sven Rosman, Parklandskap, utan årtal